gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SGK İLE SÖZLEŞMESİZ HASTANE ANALIK İSTİRAHAT RAPORLARI KABUL EDİLİYOR

SGK ile sözleşmesiz sağlık hizmet sunucuları tarafından düzenlenen analık istirahat raporlarının SGK tarafından kabul edilme ve işgöremezlik ödeme usulu için Genelge yayımlandı.

09 Kasım 2013 Cumartesi 15:33
SGK İLE SÖZLEŞMESİZ HASTANE ANALIK İSTİRAHAT RAPORLARI KABUL EDİLİYOR

            Kurumlasözleşmesiz sağlık hizmeti sunucuları tarafından analık sigortasındandüzenlenen istirahat raporları için onay şartı aranmayacağına dair SosyalSigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik1/10/2013 tarihli ve 28782 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğegirmiştir.

Buna göre, Kurumla sözleşmesi olmayan sağlıktesislerinde görev yapan hekimlerce 01/10/2013 tarihinden önce düzenlenen, ancakhenüz ödenmeyen raporlar ile anılan tarihten sonra düzenlenen doğum öncesi ve doğumsonrası sürelere ilişkin analık raporları ve emzirme ödeneği raporlarının, Kurumlasözleşmeli resmî sağlık hizmeti sunucusu hekimleri tarafından onaylanması şartıaranmayacaktır.

Sözleşmesiz özel sağlık hizmet sunucusuhekimleri tarafından düzenlenen analık raporlarına ait geçici iş göremezlik ödenekleriikinci bir emre kadar resmi sağlık hizmet sunucu hekimi onayı aranmadan Manueliş göremezlik ödeme programı ekranlarından ödenecektir.

Yönetmelik değişiklik tarihinden sonradoğumdan sonraki süreye ait raporlara istinaden ödenmesi gereken ödeneklerinMOSİP sistemine aktarılmasından önce Kimlik Paylaşım Sisteminden (KPS) ilgiliçocuğun doğum tarihi kontrol edilecek ve tespiti halinde ödenek gönderme işlemiyapılacaktır.

Doğum öncesi istirahat raporlarında iseraporun istirahat bitiş tarihinden sonra tek seferde ödenmesi halinde kadınsigortalının raporuna esas çocuk doğum tarihinin kimlik paylaşım sistemindenkontrol edilerek ödenmesi gerekir. Ancak sigortalı tarafından doğum öncesianalık iş göremezlik ödeneğinin rapor sona erme tarihi ve doğum tarihinden önce10’ar günlük ve üzeri kısa süreler için talep edilmesi halinde işverenlerininçalışmadı bildirimi esas alınarak KPS’nden çocuk doğum tarihi kontroledilmeksizin ödenmesi, fakat parçalar halinde ödenen  doğum öncesi raporun son dilimine aitödeneğin ödenme aşamasında mutlaka KPS’ den ilgili çocuk doğum tarihininkontrol edilmesi ve çocuk doğum raporu veya doğum bilgisinin tespit edilmesihalinde ödeme yapılması, aksi taktirde doğum öncesi dönem için ödenen geçici işgöremezlik ödenekleri hakkında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel SağlıkSigortası Kanun’un 96 ncı maddesine göre işlem yapılması gerekmektedir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET