gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SGK KANSER İLAÇLARI YENİDEN ECZANELERDE

Ulusal basında yer alan kanser ilaçları ile ilgili bazı haberler üzerine SGK kamuoyunu bilgilendirdi.

17 Şubat 2016 Çarşamba 08:39
SGK KANSER İLAÇLARI YENİDEN ECZANELERDE

Yapılan açıklamada;

ErlotinibEtken Maddeli İlaç;

Erlotinib etken maddeli ilacın prospektüsünde"Daha önce en az bir basamak kemoterapi uygulanmış ve yanıt alınamamışveya progresyon gösteren, lokal ileri veya metastatik evrede bulunan, sigara kullanmamış ve histopatolojisi adenokanser(bronkoalveolar kanser dahil) olan küçük hücreli olmayan akciğer kanserlihastaların tedavisinde endikedir." endikasyonu bulunmaktadır.

Yukarıda belirtilen ilacın kullanım yerine(endikasyona) göre, Sağlık Bakanlığından sigara kullanan hastalar için endikasyon dışı izin belgesialınması halinde ilaç bedelinin karşılanmasında hiçbir sakınca bulunmamaktadır.

Fingolimod Etken Maddeli İlaç;

"Multipl Skleroz (MS) hastalarında kullanılan Fingolimod etken maddeli ilacın ödenmesi için başka birilacın bir yıl süreyle kullanılmasını şart koşması" ile ilgili; bu durum SağlıkUygulama Tebliği'nde(SUT) yer alan kuralla ilgili olmayıp, ilgili firma tarafından Sağlık Bakanlığı'na başvurarakruhsatlandırma sırasında ilaç kullanımında (prospektüsünde) yer alan bir yılsüre ile diğer ilaçları kullandıktan sonra kullanılabilmesi şartı doğrultusundaKurumumuz tarafından yapılan bir düzenlemedir.

Azasitidin Etken Maddeli İlaç;

"Azasitidin etken maddeli ilacın kronikmiyelomonositer lösemi (KMML) ve akut miyeloid lösemi (AML) tedavisindebaşarılı olsa bile 6 kürden fazla ödenmemesi," ile ilgili Azasitidin etkenmaddeli ilacın, kronik miyelomonositer lösemi (KMML) ve akut miyeloid lösemi(AML) endikasyonları ila ilgili olarak en son düzenleme 06 Eylül 2014'deyapılmıştır.

İlacın prospektüs bilgisinde yer alan en fazla 4 kürkullanılabilir ifadesi, ilacın prospektüsündeki değişiklik nedeniyle 06 Eylül2014'de 6 küre olarak SUT'da düzenlemeye gidilmiştir. Bu tarihten sonra 6 kürolan tedavinin kür artırılmasıyla ilgili olarak SGK'ya herhangi bir başvurubulunmamaktadır.

Krizotinib Etken Maddeli İlaç;

"Krizotinib etken maddesi içeren küçük hücrelidışı akciğer kanseri tedavisinde kullanılan bir ilacın en az bir serikemoterapi kullanmamış hastalara doktor gerekli görse bile ödenmemesi" ileadı geçen ilaç, ilgili firmanın Sağlık Bakanlığı'na başvurarak ruhsatlandırma sırasındaprospektüsünde yer alan endikasyonu ile bire bir aynı olarak SUT'da yapılan birdüzenlemedir.

Krizotinib etken maddeli ilacın prospektüsünde yer alanendikasyonlar dışında kullanımında, hastaların Sağlık Bakanlığındanendikasyon dışı izin belgesi alması halinde SGK tarafından ilaç bedelininkarşılanmasında hiçbir sakınca bulunmamaktadır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET