gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SGK MAHKEME TEBLİGATLARINI İLLERE KAYDIRDI

SGK aleyhine açılan her türlü dava ile ilgili tebligatların Kurum merkezine yapılması nedeniyle Hukuk Müşavirliğinin aylık yaklaşık 12.000 adet tebligatı iller bazında ayrıştırarak üst yazı ekinde göndermek durumunda kalması nedeniyle yaşanan iş yoğunluğu ve kırtasiyecilığin yanısıra, ışlemlerin takibinde yaşanan zaman kaybına neden olması nedeniyle illere kaydırdı.

03 Ağustos 2011 Çarşamba 10:21
SGK Mahkeme Tebligatlarını İllere Kaydırdı

SGK aleyhine açılan her türlü dava ile ilgili tebligatların Kurum merkezine yapılması nedeniyle Hukuk Müşavirliğinin aylık yaklaşık 12.000 adet tebligatı iller bazında ayrıştırarak üst yazı ekinde göndermek durumunda kalması nedeniyle yaşanan iş yoğunluğu ve kırtasiyecilığin yanısıra, ışlemlerin takibinde yaşanan zaman kaybına neden olunmaktaydı.
 
5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 1 incı maddesi, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 10, 11, 12, 13 üncü maddeleri, 11/9/1959 tarihli ve 10303 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebligat Tüzüğünün 17 nci maddesi, 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 5 incı maddesı ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemelerı Kanununun 17, 62 nci maddeleri birlikte değerlendirilerek, tebligatların Merkez Teşkilatı yerine doğrudan il müdürlüklerine de yapılabileceği uygulamasına geçilmiştir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET