gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SGK MEMUR EMEKLİ MAAŞ KATSAYI ARTIŞLARI AÇIKLAMASI

Memur emeklisine katsayı artışı sonrası maaş farkı şubat ayında ödenecek

31 Ocak 2012 Salı 22:14

  10/01/2012 tarihli ve 28169 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Bakanlar Kurulunun 03/01/2012 tarihli ve 2012/2663 sayılı “Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti ve İlgili Mevzuatı Uyarınca İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılması, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlar ile Bazı Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar” ile 01/01/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 154’üncü maddesi uyarınca, aylık gösterge tablosunda yer
alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesine esas aylık katsayısı (0,066187), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanan taban aylık katsayısı (0,88562) olarak yeniden belirlenmiştir.
5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu’nun mülga hükümlerine göre emekli, adi malullük, vazife malullüğü, dul ve yetim aylığı alan 1.908.215 kişinin 1 Ocak 2012 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT şubelerine gönderilerek, Şubat 2012 ayı içerisinde aylık almakta oldukları gün itibari ile ödeme yapılacaktır.  
Buna göre;
A- Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;
-1. Grupta aylık alanlara; Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,
-2. Grupta aylık alanlara; Ocak, Şubat ayları olmak üzere 2 aylık tutarında,
-3.Grupta aylık alanlara; Ocak, Şubat, Mart ayları olmak üzere 3 aylık
tutarında, (aylık farkı yansıtılacaktır.) 
B- Aylıklarını birer aylık olarak alanlara; Ocak ayına ait 1 aylık tutarında
aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET