gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SGK MÜFETTİŞLERİ İŞ SAĞLIĞI UZMAN BELGELERİNİ İPTAL EDİYOR

SGK Müfettişleri iş kazaları ve meslek hastalıkları soruşturmaları sırasında iş sağlığı ve güvenliği mevzuatını uygularken, bu konuda iş güvenliği uzmanlarını, çalışan ve işverenlere rehberlik etmektedir. Eksiklikler, usulsüzlükler ve konusu suç teşkil eden tespitlerle SGK müfettişleri çok sayıda iş güvenliği uzmanın belgesini iptal ettirdi, Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.

04 Kasım 2014 Salı 20:50
SGK MÜFETTİŞLERİ İŞ SAĞLIĞI UZMAN BELGELERİNİ İPTAL EDİYOR

SGK MÜFETTİŞLERİ İŞ SAĞLIĞI UZMAN BELGELERİNİ İPTAL EDİYOR

SGK Müfettişleri iş kazaları ve meslek hastalıkları soruşturmaları sırasında iş sağlığı ve güvenliği mevzuatını uygularken, bu konuda iş güvenliği uzmanlarını, çalışan ve işverenlere rehberlik etmektedir. Eksiklikler, usulsüzlükler ve konusu suç teşkil eden tespitlerle SGK müfettişleri çok sayıda iş güvenliği uzmanın belgesini iptal ettirdi, Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu. 

Neden mi? işte cevabı:

Konuyla ilgili değerli meslektaşım  SGK Başmüfettişi / A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Beyazıt ABLAY, İş Güvenliği Uzmanlarını ve işverenleri iş sağlığı ve güvenliği konusunda hassasiyet göstermeleri konusunda uyardı. Yaptığı açıklamada ilginç tespitlere yer verdi:

İş Güvenliği Uzmanları Ölüyü de Eğitmiş!

SGK Müfettişleri, iş kazası soruşturmaları sırasında 5510 sayılı Kanunun 21 ve 76 nı maddesi kapsamında işveren sorumluluğunun belirlerken, işveren tarafından istihdam edilen veya faturalı hizmet alınan iş güvenliği uzmanlarının “uzmanlık çalışmalarını” da dolaylı olarak mercek altına almaktadır.

Çarpıcı bir örnek vermek durumundayım: ……Hastanede……  tarihinde öldüğü, ölüm sebebinin “bulaşıcı olmayan hastalık-doğal ölüm” olarak belirtildiği, Müfettiş tarafından saptanmış.

Gelin görün ki, işçilere tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerinde eğitim verme zorunluluğu olduğundan, uzman …….. tarihinde ölen işçiyi mezardan çıkararak eğitime alınmış.

Nasıl mı? İş güvenliği uzmanı ….. tarihinde vefat etmiş olan işçiye ölümünden 11 (onbir) gün sonra, …….tarihinde, eğitime almış ve işçinin bir saat eğitildiğini içerir Eğitim Katılım Belgesi düzenlemiş ve belgeyi ıslak imzası ile imzalamıştır.

İş güvenliği uzmanı sahte belge tanzim ederek, denetim elemanını kandırmaya, yanıltmaya çalışmıştır. SGK Müfettişleri bunu yutar mı? Elbette yutmaz.


Resmi Gazetenin 29/12/2012 tarihli ve  28512 sayılı nüshasında yayımlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin beşinci fıkrasında, “Bu Yönetmelik uyarınca yetkilendirilen kişilerin yetki belgelerinin amacı dışında kullanıldığının tespiti halinde, yetki belgesinin doğrudan iptal edileceği” hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla, iş güvenliği uzmanı …….. tarihinde vefat eden sigortalı işçiye ……tarihinde eğitime katılmış gibi mesleki katılım belgesi düzenlemek suretiyle gerçeğe aykırı belge düzenlemekten ve kamu denetim elemanını yanıltmaktan dolayı, iş güvenliği uzmanı hakkında Savcılığa suç duyurusunda bulunulmuş.

Ayrıca, 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin beşinci fıkrasında, “Bu Yönetmelik uyarınca yetkilendirilen kişilerin yetki belgelerinin amacı dışında kullanıldığının tespiti halinde, yetki belgesinin doğrudan iptal edileceği” hükme uyarınca, belge iptali yoluna gidilmiştir.

K:http://www.isakarakas.com.tr/sgk-mufettisleri-cok-sayida-guvenligi-uzmanin-belgeleri-iptal-etti-savciliga-verildi/


KamudanHaberler

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET