gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SGK ÖZEL HASTANE SÖZLEŞMELERİ İÇİN ADLİ SİCİL UYGULAMASI

SGK adli sicil kaydını gösterir belgelerin iletilme sürecine ilişkin açıklama yaptı.

18 Şubat 2016 Perşembe 16:11
SGK ÖZEL HASTANE SÖZLEŞMELERİ İÇİN ADLİ  SİCİL UYGULAMASI

 Yapılan açıklamada;


Yabancı uyruklu kişilerin adli sicil kaydını gösterir belgelere ilişkin olarak Kurumumuza yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucunda;


1- Ortağı Türk ve/veya yabancı şirketler olan özel sağlık hizmeti sunucuları açısından;

Türk Şirketler yönünden; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca; anonim şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, limited şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, kolektif şirket ise ortakların tamamının, komandit şirkette komandite ortakların hepsinin, komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden alacakları belgelerin,
Yabancı şirketler yönünden; tüzel kişiliğin kurulduğu ülke mevzuatı uyarınca şirket müdürleri ile şirket yönetiminde yer alanların veya şirketi temsile yetkili olanlar ile ortaklarının, ülkelerinden temin edecekleri adli sicil kaydının Büyükelçilik/Başkonsolosluk tarafından onaylı Türkçe tercümesi ile Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünden alacağı adli sicil kaydının,


2- Adli sicil kavramının mevcut olmadığı ülke uyruğunda yabancı ortağı olan özel sağlık hizmeti sunucuları açısından;

Yabancı gerçek kişinin uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel kişiliğin kurulduğu ülkenin Türkiye'deki misyon şeflerince veya bu ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti misyon şefliklerince teyit edilmesinin,
3- Özel sağlık hizmeti sunucularında görev yapan yabancı uyruklu hekimler açısından;
Söz konusu hekimlerin çalışma izni alabilmeleri için Sağlık Bakanlığına teslim ettikleri evraklar arasında geldikleri ülkenin yetkili makamlarından alınan ve kanunen mesleğini yapmaya engel halinin bulunmadığını gösteren belgenin Büyükelçilik/Başkonsolosluk tarafından onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünden alacağı adli sicil kaydının,
Kuruma iletilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.
Ancak, bu belgelerin temininin uzun sürebilecek olması göz önüne alındığında söz konusu belgelerin Kuruma iletilmesi için bir kez daha süre uzatımına gidilmesi kararlaştırılmıştır.
Buna göre; sağlık hizmetinin sürdürülebilirliği göz önüne alınarak bu duyurunun yayımlandığı tarihten itibaren 3 (üç) ay süre tanınması uygun görülmüştür.


3 (üç) aylık sürenin sonunda yöneticilerinin/ortaklarının adli sicil kaydını iletmeyen özel sağlık hizmeti sunucuları MEDULA' da pasif hale getirilecek, hekimlerinin adli sicil kaydını iletmeyen özel sağlık hizmeti sunucuları ise ilgili hekimleri üzerinden hizmet bildiremeyeceklerdir.


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET