gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SGK PRİM BELGELERİ MALİ TATİL NEDENİYLE 29 TEMMUZA KADAR BİLDİRİLECEK

SGK yayınladığı duyuru ile mali tatil nedeniyle iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri hariç olmak üzere, yasal verilme süresi 2-27 Temmuz arasında sona eren belgelerin 29/7/2013 tarihine (27/7/2013 tarihinin resmi tatil olması nedeniyle) kadar verilmesi halinde, bu belgeler yasal süresi içinde Kurumumuza verilmiş sayılacağı bildiriminde bulundu.

20 Temmuz 2013 Cumartesi 19:05
SGK PRİM BELGELERİ MALİ TATİL NEDENİYLE 29 TEMMUZA KADAR BİLDİRİLECEK

MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA DUYURU
5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanuna istinaden her yılın
temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) malî tatil uygulanmakta olup,
haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, malî tatil, temmuz ayının ilk iş
gününü takip eden günden başlamaktadır.
Malî tatilin sona erdiği günü izleyen yedi gün içinde biten 5604 sayılı Kanunun
1 inci maddesindeki kanuni ve idari süreler, malî tatilin son gününü izleyen tarihten
itibaren yedinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılmakta olup, malî tatilin
son gününü izleyen yedinci günün resmi tatile rastlaması halinde ise süre, resmi tatili
izleyen ilk iş günü mesai saati bitimine kadar uzamaktadır.
Buna göre, iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri hariç olmak üzere, yasal
verilme süresi 2-27 Temmuz arasında sona eren belgelerin 29/7/2013 tarihine
(27/7/2013 tarihinin resmi tatil olması nedeniyle) kadar verilmesi halinde, bu belgeler
yasal süresi içinde Kurumumuza verilmiş sayılacaktır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET