gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SGK PRİM BORÇ YAPILANMA VE AFFINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Torba Kanun sonrası SGK prim borçları yapılandırma ve ödeme işlemleri ayrıntıları.

07 Ekim 2014 Salı 12:25
SGK PRİM BORÇ YAPILANMA VE AFFINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

PRİM BORÇ YAPILANMA VE AFFINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER 

Yapılandırılacak primlerin türü ve dönemi:

a) 2014 yılı Nisan ve önceki aylara ilişkin olan 10.09.2014 tarihi öncesinde tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan 5510 s. K. 4 1/a, b ve c bentleri (SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı) kapsamında sigortalı sigorta primi, işsizlik sigortası primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, ek karşılık primi ve sosyal güvenlik destek primi. Yapılandırma başvurusunda bulunulan tarih itibariyle ödenmesi imkânı kalkmamış olan isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi borçları. Damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı borçları. özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi borçları.

b) Yapılandırma başvurusunda bulunulan tarih itibariyle ödenmesi imkânı kalkmamış olan isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi borçları.  

c) Genel sağlık sigortalısı olanlardan kaynaklanan genel sağlık sigortası primi borçları. 

d) Sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde çalışmaları nedeniyle aylıkları kesilmesi gerekenlere 11 Eylül 2014 tarihi takip eden ödeme dönemine kadar yersiz olarak ödendiği tespit edilen aylıklara ilişkin borçlar. 

e) 5510 sayılı Kanunda öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle 30 Nisan 2014 tarihine kadar işlenen fiillere ilişkin idari para cezası borçları ve tüm bunlara ilişkin gecikme zammı ve gecikme faizleri ve kanuni faizler.

Yapılandırma başvuru süresi:

Yapılandırma başvurusu genel sağlık sigortası prim borçluları için 7 ay olup, son başvuru tarihi 30 Nisan 2015’dir. 
Diğer tüm borçlular için 3 ay içerisinde SGK Müdürlüğüne başvurulması gerekmekte olup, son başvuru tarihi 31 Aralık 2014 tür. 

Başvuru şekli:

Her bir borç türü için başvuru formu örneği SGK Müdürlüklerinde mevcut olup, ayrıca başvuru formuna www.sgk.gov.tr sayfasından temin edilebilmektedir. 

Taksitlendirme süreleri:

Prim borçları peşin veya ikişer aylık süreler itibari ile 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitte ödenebilnekte. Borçlu başvuru formunda bulunan taksit sürelerinden birini tercih etmeleri gerekmektedir. 

Taksitlerin ödeme süreleri:

5510 s. K. 60 1-g bendi statüsündeki genel sağlık sigortası prim alacakları 01 Haziran 2015’tir. Sigorta prim borçları, 5335 s. K. 30. maddesi statüsüne giren yersiz aylıklar, idari para cezaları ile kendi nam ve hesabına çalışmaları diğer mevzuatlar nedeniyle durdurulanlar için 2 Şubat 2015 ilk taksitlerin son günü olduğu gibi peşin ödeme taleplerinin de son ödeme günüdür.


Genel Sağlık Sigortası kapsamında:

11 Eylül 2014 tarihini izleyen ay başından itibaren borçlular 7 ay içerisinde 1 Ekim 2014 ila 30 Nisan 2015 tarihleri arasında ikametlerinin bulunduğu SGK Müdürlüklerine ek 10 formunu doldurarak müracaat edilebilecek. 5510 s. K. 60 1-g  kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan alacakların aslının tamamını en geç 1 Haziran 2015 tarihine kadar ödemeleri gerekmektedir. Peşin ödeme talebinde bulunup da ilk taksit ödeme süresinde 1 Haziran 2015 tarihinde ödememeleri halinde en geç 30 Eylül 2015 tarihine kadar başvurarak peşin ödeme taleplerini takside çevirilebilecek.

4/B BAĞ-KUR İhya işlemleri:

5510 s. K. 17. maddesine göre sigortalılık süresi durdurulan Bağ-Kur sigortalılarının ihya işlemleri, 6183 s. K. 48. maddesine göre tescil ve taksitlendirme yapan sigortalıların da yeniden bu tescil ve taksitlendirmesini iptal edilerek gerekli yapılandırma işlemleri, 30 Nisan 2015 tarihine kadar SGK Müdürlüklerine form doldurarak posta yoluyla veya elden vermeleri halinde ve 2 Şubat 2015 tarihine kadar da peşin olan borçlarını ödemek kaydıyla borçlarında gerekli indirim yapılmaktadır. Taksitlerin iki aylık süre içerisinde ödenmesi gerekmektedir. İki aylık sürenin aşılması halinde taksitlendirme işlemi bozulmaktadır. 


Sosyal Güvenlik Destek Primlerinde:

5510 s. K. 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden  emekli olup da ticari faaliyeti devam edenlerin 1 Ekim 2008 öncesi ve sonrası borçları yapılandırılacak. Bunlarla ilgili 31 Aralık 2014 tarihine kadar başvurulması üzerine peşin 6 ay 12 ay ve 18 ay şeklinde ödeme yapılabilecektir. 6385 sayılı Kanuna göre yapılan taksitlendirmelerin de geçerliliği devam etmekte olup bu haklarını kaybeden sigortalılar da müracaatıyla yeniden çıkmış olan yapılandırmadan yararlanabilecektir. Bu taksitlendirmeleri devam edip de iptal edilmeye sigortalılar bu ödediklerini 6385 s. K. göre geçerli sayılıp geri kalan kısmını da taksitlendirebilecekler.

İsteğe bağlı sigorta:

5510 s. K. 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) kapsamında isteğe bağlı ödeyen sigortalılar için 1 Ekim 2008 öncesi prim borçlarına yönelik 1 Mayıs 2003–30 Eylül 2008 arasındaki prim borçlarına yapılandırma hakkı gelmiştir. Yalnız üç ay ard arda olmayıp, arada kalmış borçlarına borçlanma hakkı getirilmiştir. 1 Ekim 2008 sonrası 5510 s. K. 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) isteğe bağlı ödeyen sigortalıların da 30 Ekim 2014 tarihinden önceki 12 aylık sürelerini ödeyebilecekler. 

Tarım Sigortası:

Tarım sigortalısı 2013 yılı prim borçlarından dolayı kapatmış olanlar prim borçlarına af gelmiş olup 1 Ocak 2014 tarihinde tarım sigortaları devam ettirilerek 30 Nisan 2014 tarihine kadarki olan prim borçlarını yapılandırılabilecek. 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET