gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SGK SAĞLIK FATURA İNCELEME PERSONELİ MAĞDUR

666 sayılı KHK öncesinde, Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde, sağlık harcamalarına esas olan fatura ve reçetelerin incelenmesi işlerinde ve sağlık kurullarında genel idare hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda çalışan personele, 30 puana kadar ilave ek ödeme yapılmaktaydı. Ancak 666 sayılı KHK ile anılan birimlerde görev yapan GİH sınıfına dahil kadrolarda çalışan personelin, ilave ek ödeme hakları Anayasanın eşitlik ilkesine ve hakkaniyete aykırı olarak, ellerinden alınmıştır.

25 Şubat 2012 Cumartesi 16:45

666 sayılı KHK öncesinde, Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde, sağlık harcamalarına esas olan fatura ve reçetelerin incelenmesi işlerinde ve sağlık kurullarında genel idare hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda çalışan personele, 30 puana kadar ilave ek ödeme yapılmaktaydı. Ancak 666 sayılı KHK ile anılan birimlerde görev yapan GİH sınıfına dahil kadrolarda çalışan personelin, ilave ek ödeme hakları Anayasanın eşitlik ilkesine ve hakkaniyete aykırı olarak, ellerinden alınmıştır.

SGK Sağlık Fatura İnceleme Personeli Mağdur, bu nedenle Türk Büro Sen İdare Mahkemesine dava açtı.

Bu düzenleme nedeniyle ilave ek ödemeleri iptal edilen Sendikamızın bir üyesi SGK’ya başvurarak; sağlık, fatura ve reçete inceleme birimlerinde görev yapan GİH sınıfına dahil personele ilave ek ödemelerin verilmesi isteminde bulunmuş, bu başvuru ise SGK tarafından; 666 sayılı KHK ile 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 28. maddesine eklenen 8. fıkrasına atıfta bulunularak reddedilmiştir.

Türk Büro Sen ; SGK’nın red işlemi ile bu işlemin dayanağı olan 666 sayılı KHK ile 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 28. maddesine eklenen 8. fıkrası hakkında Anayasaya aykırılık iddiamızın ciddi bulunarak, iptali için Anayasa Mahkemesi’ne taşınması istemiyle Ankara 8 İdare Mahkemesi'nin 2012/382 Esaslı dosyasında dava açıldı.
Dava sonucu Mahkeme Anayasaya aykırı görürse Anayasa Mahkemesine götürecek. Anayasa Mahkemesi haklı görürse SGK Sağlık Fatura İnceleme Personeli Mağduriyeti giderilecek.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET