gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SGK SUT'TA OCAKTA YAPTIĞI DEĞİŞKLİK YÜRÜRLÜĞÜNÜ 1 NİSANA ERTELEDİ

SGK SUT'TA OCAKTA YAPTIĞI DEĞİŞKLİK YÜRÜRLÜĞÜNÜ 1 NİSANA ERTELEDİ

25 Şubat 2013 Pazartesi 23:37

10.01.2013 tarihli ve 28524 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Sosyal Güvenlik
Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile tıbbi
malzeme branş listelerine konsey, sağlık kurulu raporu veya endikasyon tanımlaması
gibi ilave kurallar getirilmiştir. Söz konusu düzenlemelerle ilgili Sağlık Hizmeti
Sunucularından gelen talepler üzerine tekrar ele alınması sonucunda bu kurallar
yeniden belirlenmiştir. Bu düzenlemelerin yayımlanacak olan Sağlık Uygulama Tebliği

ile duyurulması belirli bir süreç alacağından, Sağlık Hizmeti Sunucularımızın fatura
sonlandırma dönemlerine yetişmemesi nedeniyle belirsizliklerin ortadan kaldırılması
ve mağduriyetlerin oluşmamasını teminen; anılan ilave kuralların uygulamaya
alınması yayımlanacak olan Tebliğde de açıklandığı gibi 01.04.2013 tarihine
ertelenmiştir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET