gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SGK VE BAĞ-KUR BORÇLUSUNA KREDİ MÜJDESİ

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Emin Zararsız, borçlu vatandaşların SGK prim yapılandırmaları için en geç 2 Mayıs'a kadar başvurmaları gerektiğini belirtirken, SGK ve Bağ-Kur borçlularına da kredi müjdesi verdi.

08 Mart 2011 Salı 10:37
SGK ve Bağ-Kur borçlusuna kredi müjdesi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Emin Zararsız, borçlu vatandaşların SGK prim yapılandırmaları için en geç 2 Mayıs Pazartesi gününe kadar SGK İl Müdürlüklerine veya Merkez Müdürlüklerine başvuru yapmaları gerektiğini söyledi.

Zararsız ayrıca, SGK ve Bağ-Kur borçlularının Ziraat Bankasından kredi alabileceğinin müjdesini vererek, ödenecek tutarların ilk taksitinin en geç 30 Haziran 2011 tarihinde yapılması gerektiğini ifade etti.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı M. Emin Zararsız, Sosyal Güvenlik Prim yapılandırmalarına ilişkin SGK Kavaklıdere Lokali’nde bir basın toplantısı düzenledi. Zararsız burada yaptığı açıklamada, söz konusu kanun kapsamında yeniden yapılandırılacak olan alacakları hatırlatarak, aynı zamanda prim borçların yapılandırılması hakkında bilbordlar ve ilanlar hazırlayarak vatandaşı bilgilendireceklerini açıkladı. Zararsız, “2010 Kasım ve önceki aylara ilişkin olup Kanunun yayımlandığı 25 Şubat tarihinden önce tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan; 2010 Kasım ve önceki aylara ilişkin isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi; 30 Kasım 2010 tarihi itibarıyla bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin Kurumca resen tahakkuk ettirilen eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primleri; 31 Aralık 2010 tarihine kadar işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları; 5510 sayılı Kanunun Geçici 24 ve 25’inci maddeleriyle Mayıs 2008 ve Ağustos 2008 tarihlerinde getirilen yeniden yapılandırmaya müracaat edip şartları yerine getirmediğinden bozulan yapılandırmanın ihyası; 5510 sayılı Kanunun Geçici 17’nci maddesi gereği belirli süre prim borçlarını ödemediğinden sigortalılık süreleri durdurulan kişilerin durdurulan sigortalılık sürelerine ilişkin prim borçları” dedi.

-“BAŞVURU SÜRESİ 2 MAYIS 2011’DE SONA ERECEK”-

SGK Başkanı Zararsız, ilgili maddelerde ayrı başvuru süreleri öngörülmemişse Kanun’un yayınlandığı 25 Şubat 2011 tarihinden bu tarihi izleyen ikinci ayın sonu olan 30 Nisan 2011 tarihine kadar kişilerin borçlarını yapılandırmak için müracaat etmesi gerektiğini söyledi. 30 Nisan’ın hafta sonu tatiline ve 1 Mayıs’ın da resmi tatile denk gelmesi nedeniyle 2 Mayıs 2011 tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlükleri ve Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerine vatandaşın müracaat edebileceğini belirten Zararsız, “Vatandaşlarımız nasıl olsa bir uzatma olur beklentisi içerisinde bu tarihi geçirirler ve Bakanlar Kurulu da uzatma yetkisini kullanmazsa böyle bir imkandan mahrum kalırlar. O nedenle vatandaşlarımız en geç 2 Mayıs 2011 tarihi itibariyle İl Müdürlüklerimize bulundukları yerde ki merkez müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaat etmekle birlikte müracaat eden kişilerin peşin ödeme yapması gerekmiyor. Önemli olan bu tarih itibari ile müracaatın yapılmış olmasıdır” dedi.

-İLK TAKSİT 30 HAZİRAN’DA ÖDENECEK-

Zararsız ödenecek tutarların ilk taksitinin de en geç 30 Haziran 2011 tarihine kadar ödenmesi gerektiğini belirterek, takip eden ödemelerin de ikişer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte yapılacağını ifade etti. Kanuna göre hesaplanan tutarın ilk taksit ödeme süresinin içinde tamamen ödenmesi halinde bu tutara, Kanunun yayınlandığı tarihten ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre içinde herhangi bir faiz uygulanmayacağını vurgulayan Zararsız, “Taksitle ödemenin yapılması halinde belirlenmiş olan tutar ayrıca bir katsayı ile çarpılacaktır. Bu da taksit sürelerine göre değişmektedir. 6 eşit taksit için 1.05; 9 taksit için 1.07; 12 taksit için 1.10; 18 eşit taksit için de 1.15 katsayı ile çarpılacak ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı belirlenecek. Tercih edilen taksit süresinden daha erken ödeme yapılması halinde ise ödenecek tutar ilgili katsayıya göre yeniden belirlenecektir. Yeniden yapılandırma kanunu ile ilk kez borçluların kredi kartlarını kullanmak suretiyle borç tutarını taksitler halinde ödeyebilecektir. Kredi kartlarını kullanma sureti de bankaların kendi şartları içinde değerlendirilecektir” dedi.

Süresinde ödenmeyen taksit durumu söz konusu olursa burada Kanun’un muhtelif seçenekleri esas alarak düzenleme yaptığını ifade eden Zararsız, “Bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde gecikilen her ay için gecikme zammı ile ödenecektir” dedi.

-ZİRAAT BANKASI İLE KREDİ ANLAŞMASI-

Borçluların Ziraat Bankası’ndan kredi alabileceklerinin müjdesini veren Zararsız, bir gazetecinin Ziraat Bankası kredi koşulları hakkında yönelttiği bir soru üzerine, anlaşma için imza atılmadığı için bilgi vermek istemediğini söyledi. Bir başka gazetecinin “kredi kullanan bir seferde mi borcunu kapatmak zorunda kalacak. 18 ay taksit seçeneğinden yararlanamayacak mı?” demesi üzerine Zararsız krediyle ilgili protokolün basın önünde imzalanacağını belirterek şunları söyledi:

“Protokolü basın huzurunda imzalamayı düşündüğümüz için protokolün şartlarını şu andaki açıklamam doğru olmaz. Ama bankacılık kuralları çerçevesinde onların sağlayabileceği azami imkanlar zorlanmış, vatandaşımıza şu andaki piyasa şartlarına bakıldığı zaman oldukça avantajlı imkanlar sağlanmış durumda. Bir-iki güne kadar imzayı atacağız. İmzayı atarken içeriği ve şartları hakkında açıklamaları yapacağız. Vatandaşımız, işveren ve sigortalımız krediyi aldığı zaman peşin ödeme yapmış olacağı için peşin ödeme seçeneğine göre ödeme gerçekleştirmiş olacak. Bankayla ilgili borçlanma anlaşması çerçevesinde bankaya borcunu ödeyecek.”

-“KANUN, ÇOK ESKİ YILLARDAN BORCU OLAN KİŞİLER BAKIMINDAN ÇOK YÜSEK BİR AVANTAJ SUNMAKTA”-

2010 yılının Ocak ayında 100 TL borcu olan bir işveren ele alındığında, bu 100 TL’ye 16.84 TL gecikme cezası ve zammının tekabül ettiği, dolayısıyla bunun borcunun 116.84 TL’ye ulaştığını ifade eden Zararsız, “Şayet yeniden yapılandırma kanunundan yararlanmak isterse bu 16.84 TL tamamen silinecek. Bunun yerine ÜFE oranına baktığımızda 10.60 TL isabet etmekte ve 110.60 TL ödemesi söz konusu olacak. Burada terkin edilen oran yüzde 37.05’e ulaşmakta” dedi.

Aynı borcun, 2000 yılının Ocak ayından olduğu düşünüldüğü takdirde ise, bu kişiye gecikme cezası ve gecikme zammı olarak bin 214 TL’nin düştüğünü söyleyen Zararsız, “Bu şekilde toplam borç bin 314.01 TL’ye çıkmakta. Bunun TEFE ve ÜFE ile sonuçlanması sonrası elde edilen tutar 184.70 TL’ye ulaşmakta, dolayısıyla bize ödediği rakam 284.70 TL’ye düşmekte. Yani bin 314 TL yerine 284.70 TL ödeyecek duruma geliyor. Dolayısıyla bu yeniden yapılandırma kanunu özellikle çok eski yıllardan borcu olan kişiler bakımından çok yüksek bir avantaj sunmakta” diye konuştu.

-“FARKLI ZAMANLARDA DOĞAN BORCUN HESAPLANMASINDA FARKLI RAKAMLAR ORTAYA ÇIKIYOR”-

Farklı zamanlarda doğan borcun hesaplanmasında farklı rakamlar ortaya çıktığını ifade eden Zararsız, “2010 yılının Ocak ayından Haziran ayına kadar 6 aylık dönem için 600 TL borç aslı biriktiğini varsayalım. Buna 79.36 TL gecikme zammı hesap ediliyor. Dolayısıyla 679.36 TL’ye takabül ediyor.İlk 100 TL altı ay için, ikinci 100 TL 5 ay için ve üçüncü 100 TL 4 ay için hesaplandığı için farklı rakamlar ortaya çıkmakta. Bu 79.36 TL kanun gereği silinecek. Onun yerine 49.10 TL gelecek ve bu şekilde toplam ödenecek borç 679.36 TL yerine 649.10 TL’ye düşmekte” dedi.

Bu borcun 2000 yılının 7. ayından 2010 yılının 6. ayına kadar olduğu varsayıldığında ise, 120 ay vade geçen bu borçta, 12 bin TL borcu olan işverenin 32 bin 751.97 TL’lik gecikme zammının söz konusu olduğunu ifade eden Zararsız, “Bu şekilde bize ödemesi gereken tutar kanun çıkmasaydı 44 bin 751 TL olacaktı. Ama şimdi bu ceza silinerek yerine TEFE ve ÜFE ile hesaplanan 6 bin 533 TL’lik ceza gelmekte. Böylece kurumumuza ödenmesi gereken borç 18 bin 533 TL’ye düşecek” dedi.

-KAPSAMA GİREN ALACAKLAR-

Zararsız, kanun kapsamında sigorta primi, emeklilik keseneği, kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, isteğe bağlı sigorta primi, topluluk sigortası primi, SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihten bu Kanunun yayınlandığı 25 Şubat tarihine kadar (bu tarih hariç) geçen süre için TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların (yan alacaklar) tamamından vazgeçileceğini ifade etti.

30 Kasım 2010 tarihi itibarıyla bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin Kurumca resen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edildiği halde ödenmemiş olan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi asılları ile bu alacaklara gecikme cezası ve gecikme zammının hesaplanan sürenin başlangıç tarihinden 25 Şubat 2011 tarihine kadar geçen süre için TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamından vazgeçileceğini dile getiren Zararsız, idari para cezaları bakımından biraz daha farklı bir düzenleme olduğunun altını çizdi.

-“İDARİ PARA CEZALARINDA BİRAZ DAHA FARKLI BİR DÜZENLEME VAR”-

Zararsız, idari para cezalarında 31 Ocak 2010 tarihine kadar işlenen fiillere ilişkin olup 25 Şubat 2011 tarihinden itibaren kesinleştiği halde ödenmemiş olan idari para cezalarının asıllarının yüzde 50 ile bu tutarı ödeme sürelerinin bittiği tarihten 25 Şubat 2011 tarihine kadar geçen süre için TEFE veya ÜFE aylık değişim oranı hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde geriye kalan yüzde 50’sinden de vazgeçildiğini söyledi.

Zararsız, idari para cezalarından eğer ihtilafa düşmüş olanlar varsa bunlara dair ayrı bir düzenlemenin söz konusu olduğunu belirterek, dava açılmış veya dava açma süresi sona ermemiş idari para cezalarının asıllarının yüzde 25 ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği para cezalarının asıllarının yüzde 25’i ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihten 25 Şubat 2011 tarihine kadar geçen süre için TEFE-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde, idari para cezası asıllarının kalan yüzde 75'i ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacakların tamamından vazgeçileceğini vurguladı.

-“2008’DEKİ YAPILANDIRMADA VATANDAŞ OLDUKÇA FAZLA YAKINDI”

Özellikle 2008 yılında gerçekleştirilmiş olan yeniden yapılandırma konusunda vatandaşların oldukça fazla sayıda yakındığını belirten Zararsız, “O dönem itibariyle bir tek taksitini ödeyemediği için hatta taksitinin belirli bir miktarını öngörülen süreye kadar ödeyip kalan miktarını yatırmış olmasına rağmen yapılandırması bozulanlar vardı. Bunlar sanki hiç yapılandırmaya girmemiş gibi tekrar başa dönmek zorunda kaldılar. Bu yeni kanunla birlikte 2008 yılındaki yapılandırmaya ilişkin yapılandırması zamanında ödemediği için bozulan kişilere ilişkin de bir imkan getirilmekte. Bu imkanı da kanun kişilere ilişkin bir ihya olarak tanımlamaktadır. Burada yapılandırması 12 taksite olanlardan ödemediği taksit sayısı 4’den fazla olmayanlar ile yapılandırması 24 taksite kadar olanlardan taksit sayısı 8’den fazla olmayanlar talepte bulunmaları halinde 2008 yılındaki düzenleme ve şartlarda yeniden yapılandırmalarına devam edebilirler. Bu getirilen tabi ki bir imkan. Eğer 2008 yılındaki kalan borcu ihya etmesi gereken borcu şimdiki şartlarla ödemesi halinde çok daha avantajlı görüyorsa elbette ihyaya müracaat etmeyecektir” şeklinde konuştu.

-“KABUL EDİLEBİLİR BİR ORAN DEĞİL”-

65 yaşını doldurmuş muhtaç ve güçsüz kişilere aylık bağlandığını ifade eden Zararsız, “Bu bağlanan aylık daha sonra yersiz bir şekilde bağlandığı anlaşılırsa bağlanmış olan tutarlar yüzde 50 fazlasıyla geri alınmaktaydı. Bu da kabul edilebilir oran değildi. Bu kanunla birlikte yüzde 50 fazla tahsil etme imkanı kaldırıldı“ dedi.

Zararsız, yeniden yapılandırma çerçevesinde kanun kapsamından çıkan işyerlerine ilişkin olup da 21 Aralık 2010 tarihine kadar ödenmemiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ve idari para cezası asılları toplamının 50 TL'yi aşmayan alacaklar ile tutarına bakılmaksızın bu alacaklara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı gibi ferilerinin ve aslı ödenmiş olan feri alacaklardan tutarı 100 TL'yi aşmayanların da tahsilinden vazgeçileceğini kaydetti.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Emin Zararsız, 270 bin kişinin son 5 yıldır sigortalılığı pasif hale getirdiğini belirterek, “Bu 270 bin kişinin tamamı tekrar sigortalılığını aktif hale getirse emekli sayısı birden bire 300 bini geçer. Biz bir anlamda 300 binin üzerinde kişiye emekli olma imkanı sunuyoruz” dedi.

SGK Başkanı Emin Zararsız, Sosyal Güvenlik Prim yapılandırmaları hakkında düzenlediği basın toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin emekli sayısının sorulması üzerine Zararsız, “Ben şimdi kapsama giren 40 bin kişi var derim ama 20 kişi müracaat eder bu nedenle tahmin edemiyoruz” dedi. Zararsız, 270 bin kişinin son 5 yıldır sigortalılığı pasif hale getirdiğini belirterek, “Bu 270 bin kişinin tamamı tekrar sigortalılığını aktif hale getirse rakam birden bire 300 bini geçer. Ama kaç kişinin yararlanacağı konusunda bir tahminde bulunamıyoruz çünkü son 5 yıl krize bağlanan bir 5 yıl değil. 2008-2009 krizi döneminde ödeyemiyordu desek olmaz çünkü ondan önceki senelerin krizle bağlantısı yok” diye konuştu. Zararsız, 270 bin kişinin borcunu ödediği taktirde bir anlamda 300 binin üzerinde kişiye emekli olma imkanı sunacaklarını söyledi.

-3.8 MİLYON KİŞİ BİZE BORÇLU-

Zararsız, bir gazetecinin şu ana itibariyle olan borç miktarını sorması üzerine, borç miktarını açıklayamayacaklarını belirterek, “Toplam 3 milyon 790 bin kişi bize borçlu. Bunlar içerisinde işverenler, sigortalılar, kamu kurumları ve ayrıca sosyal güvenlik destek pirimi kapsamında borçlu olan herkes bu kapsama giriyor. Bende yaklaşık 22 bin 533 işverene mektup göndereceğim. Benim imzamla kamu kurumlarına da mektup gidecek. Bin TL altındakilere göndermeyeceğiz. Kendilerine mektup gidecek kişi sayısı ise 2 milyon 39 bin. Rakamları maalesef veremiyoruz. Bu kadar borçludan kuruma kaç kişi müracaat eder bilemiyoruz. Son müracaat tarihi gelip en son kişinin müracaat etmesiyle ortaya çıkacak bir durum. Dolayısıyla önceden tahmin yapmak yanıltıcı oluyor. Toplam anapara alacağımızı açıklamıyoruz. Babacan 15 Kasım’da ‘borç tutarı hakkında önceden bir açıklama yapılmayacak’ dedi. Gerçekleşmeler meydana geldikçe bunlar paylaşılacak. Hiç konuşulmayacak gibi bir durum yok” şeklinde konuştu.

-SON HAFTA 24 SAAT ÇALIŞACAĞIZ-

İlk başvuru günlerindeki ilginin sorulması üzerine Zararsız, “Maalesef bizim ülkemizde bir alışkanlık var, süreye tabi olarak bırakılan konularda vatandaşlar ilk başta çok müracaata bulunmuyor. Sürenin sonlarına doğru müracaatlarını sıklaştırıyorlar. Şu anda çok fazla bir müracaat yok” dedi. Bu nedenle son hafta için büyük bir hazırlık içinde olduklarını dile getiren Zararsız, “İlerleyen dönemlerde müracaatlar artacak. Ama son hafta eminim ki bizim taşra teşkilatı çalışanlarımız herhalde 24 saat çalışacak. Son hafta, hafta sonuna denk gelen dönemlerde idaremiz ful açık olacak. Özelliklede son gün ben eminim ki bütün teşkilatın önünde kuyruklar meydana gelecek” diye konuştu. Önceden 81 il müdürlüklerinde teşkilatın olduğunu ama son iki yıldır sosyal güvenlik merkezlerinin açılmasıyla birlikte ilçelerde de teşkilatın oluşmaya başladığını kaydeden Zararsız, 270 civarında sosyal güvenlik merkez müdürlüğünün faaliyete geçtiğini söyledi. Zararsız, bu konuda son hafta, özelliklede son güne yoğunlaştıklarını vurgulayarak, “Hiçbir vatandaşın son günü bizim idarenin kusurundan dolayı, memurumuzun bir kusurundan dolayı müracaat edemedim noktasına getirmek istemiyoruz. Bu nedenle bütün arkadaşlarımız bir seferberlik içerisinde çalışma ve gayretlerini ortaya koyuyorlar.biz son gün geç saatlere kadar idaremizi açık bırakacağız başvuruları alacağız” ifadelerini kullandı.

-10 MİLYON TL’DEN VAZGEÇİLDİ-

Tahsilinden vazgeçilecek alacaklar hakkındaki rakamın sorulması üzerine Zarasız, vazgeçilecek toplam tutarın 10 milyon TL olduğunu söyledi.

2008 yapılandırmasında Halk Bankası’ndan kredi alarak kaç kişinin emekli aylığı aldığıyla ilgili bilgi veren Zararsız, “Toplam Bağ-Kur 144 bin 603 kişi bize olan borcunu ödeyerek aylık alır hale geldi” dedi.

-RANT GELİRLERİ-

Rart gelirleriyle ilgili bir soru üzerine Zararsız, “SSK İş Hanı bizim edğil artık biliyorsunuz, Ulus’taki Anafartalar Çarşısı, Ulus gökdeleni diye bilinen yer gibi yerlerimiz var. Ayrıca diğer illerde çeşitli şekillerde iş hanlarımız var. Buralardaki mağazalarımız hanlarımız kişilere kiralanmış şeklide. Ama bu konudaki en büyük yakınma SSK iş hanı ve Anafartalar Çarşısından geliyordu. Diğer illerde bu konuda çok fazla yakınma gelmiyordu. Birde emekli sandığından kuruma geçmiş rant tesislerinin işletimi ile SSK’dan kurumumuza geçen rant tesislerinin işletimi garklı şekilde yapılıyor. SSK’dan geçenleri doğrudan doğruya biz takip ediyoruz. Emekli sandığından geçenlerin işletimi Emek İnşaat Anonim Şirketiyle yapılmış bir protokol gereği orası tarafından yürütülüyor. Kurum eliyle yürütülen toplam icra çalışmaları ve Emek İnşaattaki icra marifetiyle takip edilen şeylerin birleştirme çalışmaları devam ediyor” ifadelerini kullandı.

-KISA BİR ZAMAN İÇİNDE İNTERNETTEN BORÇ MİKTARI ÖĞRENİLECEK-

Bir kişinin borcunu öğrenmesi süresinin ne kadar olduğuyla ilgili bir soruya Zararsız, “Biz burada kişilerin borcunun ne kadar olduğunu ve ne karlık bir borç karşılığında telkin edileceğini, taksitle ödemesi halinde seçeceği taksit seçeneğine göre aylara isabet eden miktarı öğrenmesi için bir program hazırlığı içerisindeyiz. Devreye girince zaten duyurusunu yapacağız. Çık kısa bir süre içinde devreye girecek. Böylece e-devletten yani internetten öğrenebilecekler” diye konuştu.

-2008’DEN DAHA YÜKSEK BİR TAHSİLAT YAPILACAK-

En son 2008 yapılandırmasında başarı oranı aslında başarı oranı demekte doğru değil çünkü kişilerin müracaat etmesiyle alakalı bu durum, tahsil edilmesi gereken paranın yüzde 52’si tahsil edilmiş. Benim kişisel tahminim. Bu dönmede 2008’e göre daha yüksek bir oranda tahsilat gerçekleşecek.
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET