gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SGK YİNE YÜRÜTMEYİ DURDURMA ALDI

Özellikle SGK'nın sağlık uygulamaları dava konusu edilmektedir. Yenisi özel bir üniversite tarafından açıldı ve mahkeme yürütmeyi durdurdu.

08 Aralık 2010 Çarşamba 20:48
SGK Yine Yürütmeyi Durdurma Aldı

Özel bir üniversite tarafından SGK aleyhine açılan dava neticesinde Danıştay Onuncu Dairesinin 29/09/2010 tarihli ve 2010/4018 E. Sayılı Kararı ile; “25/03/2010 tarihli ve 27352 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin eki EK-10/A Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Ayaktan Tedavilerde Sınıflandırılması Listesinin “U2” kodunda yer alan “Tıp fakültelerinin bulunduğu ilin dışında yer alan uygulama ve araştırma merkezleri” ibaresinin yürütülmesinin durdurulmasına” karar verilmiştir. Bu nedenle Tıp Fakültelerinin bulunduğu ilin dışında yer alan uygulama ve araştırma merkezleri de; Sağlık Uygulama Tebliği eki Ayaktan Başvurularda Ödeme Listesi
EK-10/B de yer alan “U1” kodu esas alınarak işlem yapabileceklerdir.
Uygulama 2010-127 sayılı Genelge ile 02/12/2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET