gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SGK YURT DIŞI İLAÇ FİYATLARINDA DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ

Yurt dışından ilaç temininde fiyat sorunu yaşanan ilaçlar için SGK fiyat değişikliğine gitti.

03 Eylül 2014 Çarşamba 20:13
SGK YURT DIŞI İLAÇ FİYATLARINDA DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ

Yurtdışı ilaç haberleri


YURTDIŞI İLAÇLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA DUYURU 

27.05.2015  tarihli DUYURUBEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELERHAKKINDA DUYURU 2015/225510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan “ÖdemeKomisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 10 uncu maddesi ve SağlıkUygulama Tebliğ’nin 4.4.1. maddesi gereği “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi”nde yapılandüzenlemeler ekte yer almaktadır.Bu düzenlemeler 28.05.2015 tarihinde yürürlüğe girecektir.Tüm ilgililere duyurulur.Ek:1) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesine (EK-4/A) eklenen ilaçlar2) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) düzenlenen ilaçlar3) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) aktiflenen ilaçlar4) Hastalığa Özel (Doğuştan Metabolik Hastalıklar, Kistik Fibrozis ve İnek Sütü Alerjisi) DiyetÜrünleri ile Tıbbi Mamalar Listesinde (Ek-4/B) düzenlenen ilaçlar için (Ek)  tıklayınız

Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunun 23.01.2013 tarihinde alınan kararları sonucunda Yurt Dışı İlaç Fiyat Listesine (EK-4/C) ilave edilen ve fiyatı güncellenen ilaçların Kurum Web sayfasında yayımlanması yetkisi Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne verilmiştir.Bu nedenle Yurt Dışı İlaç Fiyat Listesine (EK-4/C) ilave edilen ilaçlara ait liste ekte yeralmaktadır.Bu düzenlemeler listede belirtilen tarihlerde yürürlüğe girecektir.Tüm ilgililere önemle duyurulur. 30.04.2015

Ek:1) Yurt Dışı İlaç Fiyat Listesine (EK-4/C) eklenen ve güncellenen ilaçlar listesi (Ek) i tıklayınız.


SGK YURTDIŞI İLAÇ FİYATLARINDA DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ


Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunun 01.04.2013 tarihinde alınan kararları sonucunda Yurt Dışı İlaç Fiyat Listesine (EK-4/C) ilave edilen ve fiyatı güncellenen ilaçların Kurum Web sayfasında yayımlanması yetkisi Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne verilmiştir.

Bu nedenle Yurt Dışı İlaç Fiyat Listesine (EK-4/C) ilave edilen ve fiyatı güncellenen ilaçlara ait liste ekte yer almaktadır.

Bu düzenlemeler listede belirtilen tarihlerde yürürlüğe girecektir.


Yurt Dışı İlaç Fiyat Listesine (EK-4/C) eklenen ve güncellenen ilaçlar listesi

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET