gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SİGORTA PRİM BORÇLARINDA İLANEN DUYURU LİMİTLERİ VE ŞEKLİ

Sigorta primlerinin 6183 sayılı Kanun gereği tahsilinde ilan şekli ve limitleri 2013-7 sayılı Genelge ile duyurulmuştur.

11 Şubat 2013 Pazartesi 23:13

6183 sayılı Kanun uyarınca yürütülen işlemlerden dolayı tebliğe konu borç tutarının (borç aslı ile gecikme cezası ve gecikme zammı) 1.800,00 TL'den az olması halinde, gazete yoluyla ilanen tebliğ yapılmaksızın ilan yazısının (tebliğ evrakı) sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğünün ilan asmaya mahsus (ilan tahtası) mahallinde asılması suretiyle ilanen tebliğ işlemi yapılacaktır.

İlan yoluyla tebliğ edilecek borç tutarının (borç aslı ile gecikme cezası ve gecikme zammı) 1.800,00 TL (dahil) ile 180.000,00 TL arasında olması halinde, ilanın sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğünün bulunduğu yerin belediye sınırları içinde çıkan bir veya daha fazla gazetede yayınlanması, borç tutarının (borç aslı ile gecikme cezası ve gecikme zammı) 180.000,00 TL ve üzerinde olması durumunda ise mahalli gazetelerin yanı sıra Türkiye genelinde yayın yapan günlük gazetelerden birinde de ayrıca yayınlanması gerekmektedir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET