gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SUT'TA EK LİSTELERE GÖRE İLAVE ÜCRET NASIL ALINACAK

Kurumla sözleşmeli vakıf üniversiteleri ile özel sağlık kurum ve kuruluşlarının talep edebilecekleri ilave ücret hesabında; “Kuruma fatura edilebilen” tutarların esas alınacağı, bunun yanısıra EK-7, Ek-8 ve EK-9 Listelerinde yer alan işlemlerde kullanılan tıbbi malzemeler ve ilaçlar ile EK-10/B Listesindeki tutarlara dahil olan işlemlerin ise esas alınmayacaktır.

30 Ocak 2012 Pazartesi 22:58

21/01/2012 tarih ve 28180 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sosyal
Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile
SUT’un 3.3.1 numaralı maddesinde değişiklik yapılmıştır.
Bu değişiklikle; Kurumla sözleşmeli vakıf üniversiteleri ile özel sağlık kurum ve
kuruluşlarının talep edebilecekleri ilave ücret hesabında; “Kuruma fatura edilebilen”
tutarların esas alınacağı, bunun yanısıra EK-7, Ek-8 ve EK-9 Listelerinde yer alan
işlemlerde kullanılan tıbbi malzemeler ve ilaçlar ile EK-10/B Listesindeki tutarlara dahil
olan işlemlerin ise esas alınmayacağı belirlenmiştir.
Ancak bazı sağlık kurum ve kuruluşlarından gelen geri bildirimlerde; adı geçen
listelerde yer alan işlemler sırasında kullanılan ve işlem ücretine dahil olup ayrıca
faturalandırılamayan tıbbi malzemeler ile ilaçlardan da ilave ücret alınıp alınmayacağı
konusunda tereddüt yaşandığı görülmüştür.
İlave ücret hesabında; EK-7, EK-8 ve EK-9 Listelerinde yer alan işlemlerin içeriğinde
işlem puanına dahil tıbbi malzeme ve ilaçlar kullanılıp kullanılmadığına bakılmaksızın
EK-7, EK-8 ve EK-9 Listelerinde yer alan işlem puanlarına göre bulunacak fiyatlar esas
alınacaktır. Ancak listelerdeki işlemlerin fiyatlarına ilave olarak Kuruma ayrıca
faturalandırılabilen tıbbi malzeme ve ilaçlardan ise ilave ücret alınmayacaktır.
Ayrıca, ayaktan hasta başvurularında, EK-10/B Listesindeki fiyatlar ile
faturalandırılması halinde EK-10/C listesindeki işlem fiyatları üzerinden ilave ücret
hesaplanabilecek olup, EK-10/B listesindeki fiyatlara dahil olan her türlü işlem için
ilave ücret alınmayacaktır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET