gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TARIMDA 65 YAŞ ÜSTÜ SİGORTA TESCİLİNİN İPTALİ

25/2/2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendiyle 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 4 numaralı alt bendi kapsamında sigortalı olanlardan 65 yaşını dolduranlarla ilgili düzenleme yapılmıştır.

17 Ekim 2012 Çarşamba 08:07

                25/2/2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ile  5510 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendiyle 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 4 numaralı alt bendi kapsamında sigortalı olanlardan 65 yaşını dolduranlarla ilgili düzenleme yapılmıştır.                                                                      

 1-25/2/2011 tarihinden sonra  talepleri ile tarım sigortalılığı başlatılanlardan 65 yaşını dolduranların  sigortalılıklarının sona erdirilmesi

6111 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 25/2/2011 tarihi itibariyle 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında bulunanlardan talepleri ile tarım sigortalılığı başlatılanların 65 yaşını doldurmuş olduklarını gerekçe göstererek tescillerinin iptali için yazılı talepte bulunmaları halinde, yazılı taleplerinin Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarih itibariyle, sigortalılıkları sona erdirilecektir.

Örnek-Tarımsal faaliyeti nedeniyle  ziraat odası kaydına istinaden 1/1/2012 tarihinde müracaatına istinaden tescili yapılan ve 25/1/2011 tarihinde 65 yaşını doldurmuş olan sigortalımız, 23/4/2012 tarihli talebiyle 65 yaşını doldurduğunu  gerekçe göstererek sigortalılığının sona erdirilmesi  için yazılı talepte bulunması halinde, talebinin Kurum kayıtlarına intikal ettiği 23/4/2012  tarihi itibariyle, sigortalılığı sona erdirilecektir.                                                                                                                            

2-25/2/2011 tarihinden sonra  resen tescili yapılanlardan 65 yaşını dolduranların sigortalılıklarının sona erdirilmesi

6111 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 25/2/2011 tarihi itibariyle 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında bulunanlardan Kurumca re’sen tescilleri yapılarak sigortalılıkları başlatılanların, tescillerinin tebliğ edildiği tarihten sonra tescil tarihinde 65 yaşını doldurmuş olduklarını gerekçe göstererek tescillerinin iptali için yazılı talepte bulunmaları halinde, tescil tarihi itibariyle, sigortalılıkları sona erdirilecektir.                                                                                   

Örnek- Tarımsal faaliyeti nedeniyle 1/7/2011 tarihi itibariyle re’sen tescili yapılarak tarım sigortalılığı başlatılan ve 1/1/2011 tarihinde 65 yaşını dolduran sigortalımız, 14/8/2011 tarihli yazılı talebiyle 65 yaşını doldurduğunu  gerekçe göstererek tescilinin iptali için yazılı talepte bulunması halinde, tescil tarihi itibariyle, sigortalılığı sona erdirilecektir. 
SGK, 25/5/2012/9676012  YAZISI                                                          
KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET