gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TSK PERSONELİNE SGK HASTA SEVK FORMU UYGULAMASI

TSK personeline SUT eki “Hasta Sevk Formu” nun (EK-4/A) istenilmemesi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin birinci basamak sağlık ünitelerince düzenlenen sevk belgelerinin geçerli kabul edilmesine yönelik SGK duyuru yaptı.

10 Şubat 2011 Perşembe 12:47
TSK Personeline SGK Hasta Sevk Formu Uygulaması

 

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE GÖREV YAPAN ASKERİ VE SİVİL PERSONELİN SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARINA MÜRACAATLARI HAKKINDA D U Y U R U
Bilindiği üzere, 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununa tabi olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan askeri ve sivil personel ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetleri 15/10/2010 tarihinden itibaren Kurumumuzca karşılanmaktadır. Söz konusu kişilerin sağlık hizmeti sunucularına müracaatları ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin (SUT) “Sağlık Hizmeti Sunucularına Müracaat İşlemleri” başlıklı (3.1.1) numaralı maddesinde; “Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan kişiler, SUT’ta belirtilen özel hükümler saklı kalmak kaydıyla Kurum ile sözleşmesi bulunan ayakta ve yatarak tedavi hizmeti sağlayan sağlık hizmeti sunucularına doğrudan veya sevk edilmek suretiyle müracaat edebilirler.
Ancak 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununa tabi olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan askeri ve sivil personelin kendilerinin, mesai saatleri içerisindeki müracaatlarının var ise öncelikle Türk Silahlı Kuvvetlerinin birinci basamak sağlık ünitelerine yapılması zorunludur.” şeklinde düzenleme yer almaktadır.
Genelkurmay Başkanlığı tarafından; Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan askeri ve sivil personelin mesai saatleri içerisinde Kurumumuzla sözleşmeli diğer sağlık kurumlarına müracaatlarının, Türk Silahlı Kuvvetlerinin birinci basamak sağlık ünitelerince düzenlenen sevk belgesinin SUT eki “Hasta Sevk Formu” na (EK-4/A) uymadığı gerekçesi ile kabul edilmediği bildirilmiştir.
SUT eki “Hasta Sevk Formu” (EK-4/A), genel sağlık sigortası kapsamındaki kişilerin yol, gündelik ve refakatçi giderlerinin ödenebilmesi için sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenmek üzere yayımlanmıştır.
Bu itibarla 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununa tabi olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan askeri ve sivil personelin kendilerinin mesai saatleri içerisindeki Türk Silahlı Kuvvetlerinin birinci basamak sağlık üniteleri dışındaki sağlık kurumlarına müracaatlarında, sağlık hizmeti verilebilmesi için SUT eki “Hasta Sevk Formu” nun (EK-4/A) istenilmemesi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin birinci basamak sağlık ünitelerince düzenlenen sevk belgelerinin geçerli kabul edilmesi gerekmektedir.
Tüm ilgililere duyurulur.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET