gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TÜRK BÜRO SEN'DEN SGK KARNESİ

Türk Büro Sen SGK Özel Bülten ile SGK'yı değerlendirdi, Memurların kayıplarını sıraladı...

07 Aralık 2010 Salı 21:53

Emekli keseneklerinin 1 puan artırılması,
Sosyal Sigortalar Genel Sağlık Sigortası yasasıyla sağlık giderlerinden katkı payları alınması,
Emeklilik yaşının 65 yaşına çıkartılmasıyla bundan sonra çalışma hayatına başlayacak olanların neredeyse emeklilik hakları ortadan kaldırılması,
Gerçekleşen enflasyon yerine beklenen enflasyon oranında zam yapılması,
Vergi iadelerinin kaldırılmasıyla 2007 yılında vergi iadesi alacaklarının gasp edilmesi,
Refah payından memurlara pay verilmemesi,
KEY ödemelerinin hak edilen rakamlarının çok, altında ödenmesi ve ödemelerde yaşanan sıkıntılar,
Toplu Görüşmelerde kazanmış olduğumuz evlenmemiş kız çocuklarının sağlık hizmetlerinden faydalandırılmasının, yeni çıkartılan Sosyal Güvenlik yasasıyla gasp edilmesi,
Kendi istekleri ile tayin edilen memurlara ödenen tayin bedellerinin kaldırılması,
Özelleştirilen kurumlardan diğer kurumlara gönderilen memurların aylık ücretlerinin dondurulması ve görevde yükselmelerinde yaşadıkları problemler,
Özelleştirilen kurumlardan 4/C statüsüyle başka kurumlara gönderilen personellerin sefalet ücretiyle çalıştırılmaları,
Performans adıyla ödenen “ilave ek ödemelerinin” objektif kıstaslara göre ödenmemesi nedeniyle oluşan sıkıntılar,
Disiplin cezalarında ayrıca, ek ödemeden de kesinti yapılması,
Kontrol memuru kadrolarına kurum personelinin alınması yerine dışarıdan KPSS ile
alınması,
Çıkartılan Görevde yükselme yönetmeliği ile; Devredilen kurumlardan, 5502 sayılı yasada ihdas edilmeyen bu nedenle de SGK kadrolarına atanamayan Bilgisayar İşletmeni, Veznedar ve Dava Takip memuru gibi kadrolarda bulunanların sınavlara başvurularının kabul edilmemesi,
15 ilde oluşturulması planlanan Sağlık Birimlerine gönderilmek istenen Doktor ve Eczacıların
siyasi bir kararla geçici görevle gönderilmeleri,
Kurulacak olan merkez Müdürlüklerine mevcut çalışanların resen gönderilmek istenmesi
ile buralara gönderilecek personellerin aile bütünlüğünün bozulması ve oluşacak maddi kayıplar nedeniyle mağdur edilmeleri,
SGK kontrol Memuru Yönetmenliğinde otuz beş yaş sınırının getirilmesi ile çalışanların görevde yükselmelerinin engellenmesi,
Kısacası, önceden alt yapısı oluşturulmayıp hayata geçirilen sözde bu yapılanma neticesinde;
kimin ne yaptığı ve ne yapacağı belli olamayan, deneme yanılma yöntemleriyle istikrar arayan, bunları fırsat bilip “durumdan vazife çıkartma peşinde” olanlara meydan veren ve daha da garibi BAŞKANINI SÜREKLİ DEĞİŞTİREN, bir kurumun oluşturulması.

Kaynak: Türk Büro-Sen 2009/Şubat Bülteni

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET