gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONELİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINDA

Memurların 15.01.2010 tarihinde genel sağlık sigortası kapsamına alınmasından sonra Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan askeri ve sivil personel ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 15.10.2010 tarihinden itibaren genel sağlık sigortası kapsamına alındı. İlgili Tebliğ 09.10.2010 tarih ve 27724 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı.

12 Ekim 2010 Salı 22:33
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONELİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINDA

Genel sağlık sigortası tescil ve aktivasyon işlemleri
Askeri ve sivil personel ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilerin tescil ve aktivasyon ve sonlandırma işlemleri Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından elektronik ortamda toplu olarak aktarılmak suretiyle yapılacak.
Genel sağlık sigortası primlerinin alınması
Devir alınacak sigortalıların primleri Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından SGK’ya ödenecektir.
Dikkat Tescil işleminin yapılmaması halinde ceza var
Genel sağlık sigortalılarının bakmakla yükümlü oldukları kişilere ait bilgi girişlerini süresinde yapmayanlar ile bakmakla yükümlü olunan kişi olmayanlara ait bilgi girişi yapanlara asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanacaktır. Bu nedenle sigortalıların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlandırılmasına ilişkin uygulamaya durum değişikliğinin olduğu tarihten itibaren onbeş gün içinde Kuruma bildirmesi gerekmektedir.
Sağlık hizmetleri Türk Silahlı Kuvvetlerince karşılanmaya devam edecekler
Sözleşmesi biten sözleşmeli subay, astsubay ve uzman erbaşlardan ilgili Kanunları gereği sağlık yardımından faydalanmaya devam edecek olanlar ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kişiler,  Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı lise ve dengi okullarda öğrenim gören öğrenciler, askerlik hizmetlerini er ve erbaş olarak yapmakta olanlar ile yedek subay okulu öğrencileri sağlık hizmetleri TSK’ca karşılanmaya devam edecektir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET