gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TUTUKLU VE AÇIKTAKİ TSK PERSONELİNİN EMEKLİ VE TERFİ İŞLEMLERİ

Milli Savunma Bakanlığı, 26 Mart 1982 tarih ve 2642 sayılı kanunla değişik 65'inci maddesinin "E" bendi uyarınca, tahliye edilseler dahi tutuklu kalan ve açığa çıkarılan personelin terfi ve kademe ilerlemesi yapa madiğini belirtti. Milli Savunma Bakanlığı, tutuklu ve açıkta olan TSK Personelinin emekli ve terfi işlemleri hakkında çıkan haberlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

03 Mayıs 2011 Salı 14:20

Milli Savunma Bakanlığı, 26 Mart 1982 tarih ve 2642 sayılı kanunla değişik 65'inci maddesinin "E" bendi uyarınca, tahliye edilseler dahi tutuklu kalan ve açığa çıkarılan personelin terfi ve kademe ilerlemesi yapa madiğini belirtti. Milli Savunma Bakanlığı, tutuklu ve açıkta olan TSK Personelinin emekli ve terfi işlemleri hakkında çıkan haberlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.
 
Açıklamada TSK Personel Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağının 15 Aralık 2006 tarihinde görüşe gönderildiği, 19 Nisan 2007'de Başbakanlığa sunulduğu, 59. Hükümet döneminde sonuçlandırılamadığı için 21 Eylül 2007'de yenilendiği hatırlatıldı. Tasarının 24 Nisan 2008 tarihinde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildiği bildirilen açıklamada Kanun'a göre tahliye edilseler dahi tutuklu kalanlar ile açığa çıkarılan personelin terfi ve kademe ilerlemesi yapamadıkları vurgulandı.

Açıklamada Kanun'un bu hükmü nedeniyle; yargılaması uzun süren personelin, terfi edemediği ve bulunduğu rütbenin yaş haddi sonunda emekli edilmek zorunda kalındığı bildirildi. Yargılamanın beraatla sonuçlanması halinde ise emekli olan personelin göreve iadesinin mümkün olmadığını kaydeden Bakanlık, mali ve sosyal haklar yönünden mağduriyet doğduğunu belirtti. Kanun ile yargılaması devam eden personele, davalar neticeleninceye kadar TSK Personel Kanunu'nun 32'inci maddesinde düzenlenen en çok rütbe bekleme süreleri ile, 5434 Sayılı TC. Emekli Sandığı Kanunu'nun 40'ıncı maddesinde belirtilen rütbe karşılığı yaş hadleri uygulanmadığı kaydedilen açıklamada, bunların silahlı kuvvetlerde kala bileceği azami sürenin, emsali neşetlilerin silahlı kuvvetlerdeki görev süresi kadar uzatılmasının amaçlandığı ifade edildi.

Açıklamada, bu kanun değişikliğinin, albay rütbesinden daha küçük rütbedeki subaylar ile astsub ayların durumunu doğrudan etkilediği, ancak albay ve daha üst rütbedeki personelin durumunun ise Yüksek Askeri Şura kararları ile belirlendiği bildirildi. Diğer yandan, açıklamada tahliye edilseler dahi tutuklu kalanlar ile açığa çıkarılan personelin terfi ve kademe ilerlemesi yapamayacağına dair TSK Personel Kanunu'nun 65. maddesinine bendinin değiştirilmeyerek aynen muhafaza edildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Asker kişilerin 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 250'inci maddesi kapsamındaki suçları işlemeleri halinde, askeri mahkemeler yerine özel yetkili Ağır Ceza Mahkemeleri'nde yargılanacaklarına dair düzenleme ile 1 'inci Ordu Komutanlığında yapıldığı iddia edilen plan semineri hakkında 2010 Ocak ayında başlatılan soruşturma, konu edilen kanunun yasalaşmasını müteakip gerçekleşmiştir. Yukarıda sıralanan nedenlerle 24 Nisan 2008'de yasalaşan tasarı ile haberlerde konu edilen davalarda yargılanan TSK personeli arasında bağlantı kurulamayacağını değerlendirilmektedir.

Tünaydın

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET