gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA HASTANELERİ YENİ MEDULA BİLDİRİMİNİ KAÇIRMAYIN

Sosyal Güvenlik Kurumu üçüncü basamak üniversite ve sağlık bakanlığı araştırma eğitim hastanelerine 1 Ağustos 2014 tarihinden geçerli olmak üzere faturalandırma tercih bildirimlerinin yapmasını istedi. Özellikle mali sorunlar yaşadığı bilenen Üniversite Hastaneleri için bu tercih önemli.

11 Temmuz 2014 Cuma 07:50

Sosyal Güvenlik Kurumu üçüncü basamak üniversite ve sağlık bakanlığı araştırma eğitim hastanelerine 1 Ağustos 2014 tarihinden geçerli olmak üzere faturalandırma tercih bildirimlerinin yapmasını istedi. Branş bazlı seçim işlemlerinin 31.07.2014 tarihi mesai saati sonuna kadar üçüncü basamak sağlık hizmet sunucularına süre verildi. Sağlık Uygulama Tebliği ekinde yer alan faturalanma bedelleri, hastanenin SGK'dan yapacağı işlem karşılığı olacağından, hastanelerin kendilerine uyan tercihleri bilinçli olarak yapması gerekiyor. Özellikle üniversite hastanelerinin mali sorunlarla yürüttüğü bu hizmetlerde sorun yaşanmaması için daha önceki faturalandırma işlem ve bedelleri üzerinde inceleme yaparak, elde edilen sonuçlara göre karar verilmelidir.

Konuya ilişkin SGK Duyurusunda, "Sağlık Uygulama Tebliğinin 2.2.2. Yatarak Tedavilerde Ödeme başlıklı bölümünün ikinci fıkrası “Üçüncü basamak sağlık kurumları; SUT eki EK-2/C Listesinde yanında (*) işareti bulunmayan işlemleri SUT eki EK-2/B Listesinden de faturalandırabilir. Ancak, SUT metninde SUT eki EK-2/C Listesi üzerinden faturalandırılacağı belirtilen işlemler; (*) işareti olup olmadığına bakılmaksızın SUT eki EK-2/C Listesindeki işlemler esas alınarak faturalandırılır. Bu sağlık kurumları; yanında (*) işareti olmayan işlemleri SUT eki EK-2/B veya SUT eki EK-2/C listelerinin hangisini esas alacaklarına ilişkin tercihlerini Ocak ve Temmuz aylarında MEDULA sisteminde belirteceklerdir.” uyarınca, 2014 yılı ikinci yarısı için üçüncü  basamak sağlık hizmet sunucularının MEDULA-hastane sistemi üzerinden faaliyet vermekte oldukları  tüm branşlarda, branş bazında SUT eki Ek-2B veya Ek-2C listesi üzerinden faturalandırma yapabilmeleri için düzenleme yapıldığı" hatırlatılmaktadır. 

Yapılan bu düzenleme kapsamında; 
 

1) Faaliyet göstermekte oldukları branşlar için önceki dönemde fiyatlandırma yöntemi seçmiş olan sağlık hizmet sunucularında; 


a) Branşta ödeme yöntem değişikliği yapılmak isteniyor ise, değişiklik istenen her bir branş için “Tesis tarihçe ” başlıklı bölümde “Geçerlilik tarihi” 01.08.2014 olarak girilerek istenen ödeme yöntemi (Ek-2B veya Ek-2C) güncellenmelidir. 


b) Branş ödeme yönteminde 01.08.2014 tarihi itibari ile değişiklik yapılmaması halinde, bir önceki dönemde belirlenmiş olan ödeme yönteminden faturalandırma yapılmaya devam edecektir. 


c) Üçüncü basamak sağlık hizmet sunucusu olarak yeni hizmet vermeye başlayacak olan veya üçüncü basamağa yükseltilen sağlık hizmet sunucuları için, bu seçimin yapılabilmesi için Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü-Risk Yönetimi Daire Başkanlığına yazılı bildirimde bulunulması gerekmektedir. 


2) Bu kapsamda yeniden yapılacak olan tercihler ile ilgili faturalandırma kuralları 01.08.2014 tarihinden itibaren alınan ilk takipler kapsamında uygulamaya alınacaktır. 


3) Branş bazlı seçim işlemlerinin 31.07.2014 tarihi mesai saati sonuna kadar yapılması gerekmektedir. 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET