gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

YAPILANDIRILAN CÜZİ PRİM BORÇLARINDA ÖDEMEME DURUMU

5510 sayılı Kanunun geçici 24 üncü ve geçici 25 inci maddeleri uyarınca yapılandırılan borçlardan cüz’i miktarlardaki eksik ödemeler

15 Ağustos 2011 Pazartesi 12:31
Yapılandırılan cüzi prim borçlarında ödememe durumu

Bilindiği üzere, kapsama giren borçlarını 5510 sayılı Kanunun geçici 24 üncü veya geçici 25 inci maddesine istinaden ödemek amacıyla başvuruda bulunmuş olan borçlularca, yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanabilmesi için, yapılandırılan borçlarının tamamının anılan maddelerde öngörülen sürelerde ödenmesi gerekmektedir.
Yapılandırılan borçların tamamının anılan maddelerde öngörülen süreler içinde ödenmemesi halinde ise, yapılandırma hükümlerinden ödemeler nispetinde yararlanılabileceğine ilişkin söz konusu maddelerde herhangi bir düzenleme yer almadığından, yeniden yapılandırma anlaşmaları bozulmakta, dolayısıyla ödenen paraların tamamı 16/180 Ek sayılı Genelge gereğince borçlarına mahsup edilmektedir.
                5510 sayılı Kanunun geçici 24 üncü veya geçici 25 inci maddesi kapsamına giren borçları yeniden yapılandıran bazı borçluların, yeniden yapılandırılan borçlarının büyük bir kısmını ödemelerine rağmen, gerek ödeme vadesi geçen taksitlerin on-lıne banka kanalıyla tahsil edilememesi, gerek başka Ünite kanalıyla yapılan ödemeler sırasında toplam borç tutarının görüntülememesi, gerekse diğer sebeplerden dolayı cüz’i miktarda eksik ödeme yaptıkları ve bu cüz’i miktardaki eksik ödemeler nedeniyle, yapılandırma anlaşmalarının bozulması durumu ile karşı karşıya kalınmaktadır.
Bu bağlamda, kapsama giren borçları 5510 sayılı Kanunun geçici 24 üncü veya geçici 25 inci maddesi uyarınca yeniden yapılandırılmış olan borçlularca yapılan eksik ödemelerin her bir borç türü bazında ayrı ayrı olmak üzere 20,00 TL veya altında olması ve söz konusu borçların tahsil tarihine kadar hesaplanacak D.İ.B.S + 1 faizi ile birlikte ödenmesi halinde, ödeme yükümlülükleri anılan madde hükümleri kapsamında usulüne yerine getirilmiş sayılacak, dolayısıyla yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlandırılacaklardır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET