gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

YAPILANDIRMA SÜRESİ UZADI

Yapılandırmada son başvuru ve son ödeme tarihleri 1 ay uzatıldı.

29 Kasım 2014 Cumartesi 14:24
YAPILANDIRMA SÜRESİ UZADI

Yapılandırmada son başvuru ve son ödeme tarihleri 1 ay uzatıldı. Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, belediyeler, TEDAŞ ve kalkınma ajanslarına olan borçlar için vatandaşlar, başvurularını 31 Aralık'a kadar yapabilecek. İlk taksit ödemeleri için belirlenen 31 Aralık 2014 tarihi de 1 ay uzatılıyor. İlk taksit ödemelerinin, 31 Ocak 2015 tarihinin hafta sonu tatiline rastlaması sebebiyle 2 Şubat 2015 tarihi mesai saati bitimine kadar yapılabilecek. Araç muayeneleri süresi 31 Aralık 2014'tan 30 Haziran 2015'e uzatıldı.2016 BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI İÇİN TIKLAYINIZ


24/11/2014 TARİHLİ VE 2014/7016 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

KARAR


Başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri

MADDE 1 – (1) 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 81 inci maddesiyle 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen geçici 60 ıncı maddede yer alan başvuru süresi ile ilk taksit ödeme süresi, anılan maddenin birinci fıkrasının (d) bendi hükümlerine ilişkin süreler hariç olmak üzere, aynı maddede belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır.

(2) 6552 sayılı Kanunun 73 ve 80 inci maddelerinde yer alan başvuru süreleri ile ilk taksit ödeme süreleri anılan maddelerde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır.

(3) 6552 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinde yer alan 31/12/2014 tarihi 30/6/2015 tarihine karar uzatılmıştır.

(4) 6552 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan başvuru süreleri ile ilk taksit ödeme süreleri anılan fıkralarda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır.

Yürürlük

MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


KamudanHaberler.com

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET