gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

108 BİN KADRO DIŞI KİMLER KADRO DIŞI

5393 sayılı Kanununa göre belediyelerde istihdam edilen, 5302 sayılı Kanununa göre İl Özel İdarelerinde çalışan, bazı kamu kurumlarında, teşkilat kanunlarına göre sözleşmeli olarak çalışan personel ile 657 sayılı Kanunun 4/c maddesine göre istihdam edilenler bu KHK'nın kapsamı dışında tutulmuştur.

07 Haziran 2011 Salı 22:52
108 Bin Kadro Dışı Kimler Kadro Dışı

5393 sayılı Kanununa göre belediyelerde istihdam edilen, 5302 sayılı Kanununa göre İl Özel İdarelerinde çalışan, bazı kamu kurumlarında, teşkilat kanunlarına göre sözleşmeli olarak çalışan personel ile 657 sayılı Kanunun 4/c maddesine göre istihdam edilenler bu KHK'nın kapsamı dışında tutulmuştur. Sayıları 300 bine dayanan sözleşmeli ve geçici personelden yalnızca 657 sayılı Kanunun 4/b maddesi ve 4924 sayılı kanun uyarınca çalıştırılan yaklaşık 192 bin kişi memur kadrolarına geçirilmektedir.
 
5393 sayılı Kanunun 49. maddesi ile 5302 sayılı Kanunun 36. maddesinde “Bu personel hakkında bu Kanunla düzenlenmeyen hususlarda vize şartı aranmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler hakkındaki hükümler uygulanır.” denilmektedir. Devlet Personel Başkanlığı’nın da ilgili kanunlar kapsamında çalıştırılan personelin 657 sayılı Kanunun 4/b maddesi uyarınca çalıştırılıyormuş gibi değerlendirileceğine dair çeşitli görüşleri bulunmaktadır. Dolayısı ile bu kapsamlarda çalıştırılan personelin de 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası çerçevesinde değerlendirilmesi uygulamada belirlenecektir.
 
Sözleşmeli istihdamı uygulamasının kaldırılması ve 657 sayılı kanunun 4/c maddesi kapsamında çalıştırılan geçici personel dâhil olmak üzere, vekil imam, vekil ebe, vekil, ücretli öğretmen, sözleşmeli belediye personeli gibi tüm çalışanların kapsam dışında kalmaktadır.

Kamu Sen

Alıntılar için www.kamudanhaberler.com linkini veriniz.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET