gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2013 YILI İÇİN SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIMINA İLİŞKİN LİSTE YAYINLANDI

31 Aralık 2012 tarihli RG ile eleman temininde güçlük çekilen yerler için doktor, ebe, hemşire, sağlık elemanı personeli sözleşmeli çalıştırılacağına ve sayılarına ilişkin BKK yayınlandı.

31 Aralık 2012 Pazartesi 14:47


Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla, sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimlerinin, 2013 yılında uygulanmak üzere ekli listede belirtildiği şekilde tespit edilmesi; Sağlık Bakanlığının 10/12/2012 tarihli ve 29727 sayılı yazısı üzerine, 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/12/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır Karar Sayısı : 2012/4129.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET