gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

4/B'Lİ SÖZLEŞMELİLER SÜT İZNİNDEN MAHRUM KALDI

Torba Kanun ile memurlara tanınan süt izninin sözleşmeli personele de tanınması için Sağlık Bakanlığı Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığı'na başvurdu. Türk Sağlık-Sen'in sözleşmeli memurların süt izni ile görüş istediği başvurusuna cevap veren Devlet Personel Başkanlığı Torba yasa ile birlikte memurlar için analık iznini takip eden ilk altı ay için süt izninin üç saate çıkarılmasından sözleşmeli memurların yararlanamayacağını belirtti.

09 Mayıs 2011 Pazartesi 05:50
4/B'li Sözleşmeliler Süt İzninden Mahrum Kaldı

Devlet Personel Başkanlığı'nın yazısında Torba yasada yapılan değişiklikle devlet memurları kanununda kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde 3 saat izin verileceğinin hüküm altına alındığına dikkat çekildi.

 Sözleşmeli Personel çalıştırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı'nda ise süt izninin ilk altı ay için 3 saat olacağına yönelik bir düzenleme olmadığı kaydedildi.
 

4/B'li sözleşmeli personelin ve 4/C'lilerin mevzuatta bir değişiklik yapılmadığı sürece üç saatlik süt izninden faydalanamayacakları ifade edildi.

 Sözleşme Mağduru Bebeklerde Oldu.
 Sözleşmeli istihdamın bebekler arasında da ayrım yapacak kadar vahim bir hal aldığını belirten Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci " Ailesinden çocuğundan ayrı düşen sözleşmeli anneler vardı. Şimdi bu süt iznindeki adaletsizlikle mağdur olan sözleşmeli annelerin sözleşme mağduru bebekleri oldu. Sözleşmeli istihdam bebekler arasında da ayrım yapacak kadar vahim bir hal almıştır. Bir an önce bu haksızlığa son verilerek bebekler annelerinden mahrum bırakılmamalıdır." dedi.
Türk Sağlık Sen


    Sağlık Bakanlığı, sözleşmeli personelin doğum ve süt izni hakkından yararlanması için Sözleşmeli Personel Çalıştırma Esasları'nda düzenleme yapılması talebiyle Maliye Bakanlığı'ndan talepte bulundu.

Sağlık-Sen'in devlet memurlarına tanınan izin haklarından sözleşmeli personelin de yararlandırılması konusundaki talebini değerlendiren Sağlık Bakanlığı, Maliye ve Devlet Personel Başkanlığı'na gönderdiği yazıda, Torba Kanun'la gelen izin haklarından sözleşmeli personelin de yararlandırılmasını istedi.

Torba Kanun'la, devlet memurlarına tanınan doğum izni, süt izni ve aylıksız izin gibi haklar geliştirildi. Doğum yapan memurun daha önce gün 1,5 saat olan süt izni, Torba Kanun'la 3 saate çıkarıldı. 12 ay olan aylıksız doğum izni 24 aya yükseltilirken, bu hak eşi doğum yapan memura da tanındı.

Yurt Haber

www.kamudanhaberler.com

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET