gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

4/B SÖZLEŞMELİNİN ÖZELDEKİ ÇALIŞMALARI YILLIK İZİNDE DEĞERLENDİRİLİR Mİ?

Kamuda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında çalışan personelden, çalışmaya başlamadan önce özel şirketlerdeki çalışmaları yıllık izin hesaplamasında öngörülen hizmet süresinden sayılıp sayılamayacağı merak edilmektedir.

01 Eylül 2014 Pazartesi 10:58
4/B SÖZLEŞMELİNİN ÖZELDEKİ ÇALIŞMALARI YILLIK İZİNDE DEĞERLENDİRİLİR Mİ?

Kamuda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında çalışan personelden, çalışmaya başlamadan önce özel şirketlerdeki çalışmaları yıllık izin hesaplamasında öngörülen hizmet süresinden sayılıp sayılamayacağı merak edilmektedir. Bu nitelikte çalışması olan personel;

Yıllık ücretli izin hakkının hesaplanmasında 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde sayılan kurumlarda, sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle geçen hizmet süreleri esas alındığından, özel şirketlerde geçirilen hizmet süreleri yıllık izne esas hizmet süresinin hesaplanmasında değerlendirilemez.
K:DPB

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET