gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

4C'LİLERİN SÖZLEŞMESİNDEKİ MALİ KSITILAMALARA DAVA AÇILDI

Türk Eğitim-Sen'den Yapılan Açıklama:

02 Şubat 2011 Çarşamba 14:09
4C'lilerin Sözleşmesindeki Mali Ksıtılamalara dava açıldı

Türk Eğitim Sen olarak, 31.12.2010 tarih ve 27802 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 20/12/2010 tarih ve 2010/1205 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren “Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar”ın “Ücretler” başlıklı 3. maddesinin 5. fıkrasında yer alan “Geçici personele, bu Kararda belirtilen ücretler dışında herhangi bir ad altında ücret ödenemez ve sözleşmelerine bu yolda hüküm konulamaz.” ibaresinin iptali istemiyle Danıştay’da dava açtık. Dava konusu düzenleme uyarınca, 4/C statüsünde çalışan personelin diğer kamu görevlileriyle aynı görev ve sorumluluğu paylaşmalarına rağmen mali haklarına kısıtlama getirilmektedir. Böylelikle kamu personeli arasında ayrımcılığa yol açılması Anayasa’nın eşitlik ilkesini zedelemektedir. 

                         D A V A   D İ L E K Ç E S İ   İ Ç İ N   T I K L A Y I N                                                     

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET