gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

AİLE HEKİMİ VE PERSONELİNE DAMGA VERGİSİ KALDIRILDI

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarından alınan damga vergisi kaldırılmasına rağmen bazı yerlerde aile ekimlerinden damga vergisi alınması üzerine Türk Tabipler Birliği bir açıklama yaptı.

16 Haziran 2012 Cumartesi 05:27

 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarından alınan damga vergisi KALDIRILDI. Böylece 1.700 TL ve aile sağlığı elemanlarının ise yaklaşık 600 TL kazanç sağlamış oldu.

Bu düzenlemeye rağmen bazı il valilikleri ve sağlık müdürlükleri tarafından, aile hekimliği uygulaması kapsamında aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları ile imzalanacak olan sözleşmeler dolayısıyla damga vergisi kesintisi yapılacağının ifade edilerek aşağıdaki açıklamalar yapıldı.

Aile hekimliği sözleşmeleri niteliği itibariyle damga vergisine tabi belgelerden değildir. Nitekim geçmiş dönemlerde aile hekimlerinden damga vergisi kesintisi yapılmasının hukuka uygun olmadığı çok sayıda yargı kararı ile ortaya konulmuştur. Son olarak, 15.06.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6322 sayılı Yasa ile Damga Vergisi Kanunu’nun damga vergisinden istisna tutulan belgelerin gösterildiği 2 Sayılı Tablo’da değişiklik yapılmış; Aile Hekimliği Kanununa göre hizmet alımına ilişkin yapılan hizmet sözleşmelerinin damga vergisinden muaf olduğu açıkça düzenlenmiştir.

Mevcut hukuksal durum karşısında, aile hekimliği sözleşmelerinden damga vergisi alınması mümkün değildir. Aksi yönde yapılacak işlem ve uygulamalar hukuka aykırı olacaktır. Bu şekilde bir uygulama ile karşılaşan meslektaşlarımızın başvurması halinde söz konusu işlemin iptali için kendilerine her türlü destek verilecektir.

Diğer yandan, aile hekimlerimizin ve aile sağlığı elemanlarının mağduriyet yaşamamaları için Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından Sağlık Bakanlığı’na ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’na başvuru yapılmış; ivedilikle tüm Halk Sağlığı İl Müdürlükleri ile Valiliklerin hukuksal durum hakkında bilgilendirilmesi ve aile hekimliği uygulaması kapsamında yapılacak sözleşmelerden damga vergisi alınmayacağının duyurulması talep edilmiştir.

K:TTB

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET