gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

BELEDİYE SÖZLEŞMELİ PERSONELİN KADROYA GEÇİRİLMESİ

Türkiye Belediyeler Birliğince belediyelerde çalışan sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanabilmesine imkân sağlayan taslak çalışma hakkında yorumlar üzerine bir açıklamada bulundu.

24 Kasım 2011 Perşembe 21:25
Belediye Sözleşmeli Personelin Kadroya Geçirilmesi

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından yapılan açıklamada;

                Bazı sosyal paylaşım sitelerinde, Birliğimizce belediyelerde çalışan sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanabilmesine imkân sağlayan taslak çalışmamız hakkında yorumlar üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

 Bilindiği üzere, 4 Haziran 2011 tarih ve 27954 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Memurları Kanununun 4 üncü Maddesinin (B) Fıkrası ile 4924 sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel Pozisyonlarında Çalışanların Memur Kadrolarına Atanması Amacıyla Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca vizeli veya ihdas edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanların memur kadrolarına atanacakları düzenlenmiş ancak, düzenleme belediyelerimizde 5393 sayılı Belediye Kanununun 49’uncu maddesine istinaden çalışan sözleşmeli personeli kapsamamıştır.

 Bunun üzerine, birliğimizce belediyelerde çalışan sözleşmeli personelin de memur kadrolarına atanabilmesi için bir çalışma başlatılmış, belediye başkanlarımızın görüş ve önerileri alınmak suretiyle konu birlik encümenimizde değerlendirilmiş olup,  belediyelerdeki sözleşmeli personelin yukarıda belirtilen KHK ile getirilen düzenlemenin kapsamı dışında kalmasına gerekçe olarak, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49’uncu maddesi kapsamında alınan sözleşmeli personelin KPSS puanı aranmaksızın istihdam edildiği, 657 sayılı Kanunun 4/B kapsamında alınan sözleşmeli personelin ise KPSS puan sıralamasına göre istihdam edildiği yönündeki değerlendirmeler de göz önüne alınarak belediyelerde çalışan sözleşmeli personelden, 2 yıllık çalışma süresi bulunanlar veya geçerliliği devam eden herhangi bir KPSS puan türünden yetmiş (70) puan almış olma şartlarından birini taşıyanların kadroya geçirilmesi yönünde bir taslak hazırlanmış ilgili makamların görüşüne sunulmuştur.

Bu çalışma nihai bir çalışma olmayıp, belediyelerimizden gelen öneri ve tavsiyeler doğrultusunda revize edilmekte ve geliştirilmektedir. Bu anlamda Birliğimize gelen tüm bilgi ve öneriler incelenerek değerlendirilmekte ve ilgili makamlara iletilmektedir.

Dolayısıyla, çalışma ve girişimler devam etmekte olup, bu konuda son karar yetkili mercilerindir. 

Kaynak:Türkiye Belediyeler Birliği Sitesi

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET