gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KADROYA GEÇEN SÖZLEŞMELİLERİN EMEKLİLİĞİ

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanların memur kadrolarına atanması sonrasında sosyal güvenlik hakları bakımından emekli yaşlarının uzayacağı ve emekli aylıklarının düşeceği konusunda sitemize çok sayıda soru gelmektedir.

07 Haziran 2011 Salı 17:58

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanların memur kadrolarına atanması sonrasında sosyal güvenlik hakları bakımından emekli yaşlarının uzayacağı ve emekli aylıklarının düşeceği konusunda sitemize çok sayıda soru gelmektedir.

Kanunun Hükmünde Kararname ile memur kadrolarına atananların, 4 üncü maddenin (B) fıkrası ve 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirileceği, bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmayacağı ifade edilmektedir.

Bu hükme göre özellikle "atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır " ifadesinin uygulanması ve anlayışı önem arzetmektedir. Kanaatimizce buradaki ifade hükmün ruhuna ve lafzına göre sözleşmelilerin 5510 sayılı Kanunun 4/1-c maddesi gereği (Emekli Sandığı iştirakçisi) sigortalılığı sözleşmeli olarak çalışmaya başladığı tarih olarak anlaşılması gerektiğidir. Zira emeklilik 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile sosyal haklar içerisinde değerlendirilmektedir. Böylece kadroya geçen sözleşmelilerin geçmiş süreleri 5510 s. K. 4/1-c maddesinde geçmiş olarak kabul edilerek hak kaybına uğramaları engellenmesi KHK'nin amacını ifade etmektedir.
Yaş Hesaplamasını bir örnekle açıklayalım.
01.03.1978 doğumlu 01.01.1990 tarihinde çalışmaya başlayan bir sözleşmeli erkek kadroya geçmezse 25 hizmet 52 yaş ve 5525 gün, kadın 20 hizmet, 46 yaş ve 5375 günle yaşlılık aylığı alabilecekken, memur kadrosuna geçince erkek 54, kadın 50 yaşında emekli olabilecektir. Kısaca emeklilik yaş konusu kişinin doğum tarihi, işe giriş tarihine göre değişecektir.
 Alıntılar için www.kamudanhaberler.com linkini yazınız.
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET