gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MALİYE BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONELE AİLE YARDIMINI YENİDEN DÜZENLEDİ

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, sözleşmeli personele ayrılan aile yardımı ödeneğini yeniden ele aldı. Bakanlık çocuk için aile yardımı ödeneğindeki sayı sınırının kaldırılması, toplu sözleşme primi ve emeklilere ödenen tazminata ilişkin hususlarda düzenlemeler yaptı.

05 Mart 2011 Cumartesi 12:02
Maliye Bakanlığı sözleşmeli personele aile yardımını yeniden düzenledi

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün Maliye Bakanı Mehmet Şimşek imzasıyla yayımladığı genelgede sözleşmeli personele yapılacak ödemelerle ilgili uygulama birliğinin sağlanması, oluşabilecek tereddütlerin giderilmesinin amaçlandığı belirtiliyor.

Büyük bölümü Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan sözleşmeli devlet memurlarına müjdeli haber Maliye Bakanlığı’ndan geldi. Sözleşmeli personele aile yardımı ödeneği verilmesi, çocuk için ayrılan aile yardımı ödeneğindeki sayı sınırının kaldırılması, toplu sözleşme primi ve emekliye ayrılanlara ödenen tazminata ilişkin hususlarda düzenlemeler yapıldı.

81 il valiliğine gönderilen genelgeye göre; ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışan sözleşmeli personel hariç olmak üzere kamu kurum ile kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatlarının yanı sıra döner sermaye işletmelerinde sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenlere aile yardımı ödenecek.

Aile yardımı ödeneğinden veya başka bir ad altında da olsa aynı amaçla yapılan herhangi bir ödemeden yararlanamayanlara, devlet memurlarına verilen aile yardımı ödeneği, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın aynı usul ile esaslar çerçevesinde ödenecek. Sözleşmeli personele yapılacak aile yardımı ödeneği herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmayacak. Kapsama dahil sözleşmeli personele, anılan düzenlemenin 25 Şubat 2011 tarihinde yayımlanması sebebiyle aile yardımı ödeneği tutarlarının tamamı, aile yardımı bildiriminin verilmesi ve hesaplanmasını müteakiben aylıklara ilişkin hükümler dikkate alınmak suretiyle defaten ödenecek.

45 TL TOPLU SÖZLEŞEM PİRİMİ ÖDENECEK

657 sayılı Kanunun 202’nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan 'Ancak ikiden fazla çocuk için aile yardımı ödeneği verilmez.' ibaresi 1 Ocak 2011 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırıldı. Yine aynı kanun maddesine göre çocuk için verilmekte olan aile yardımı ödeneğinde, anılan tarihten itibaren sayı sınırlaması dikkate alınmayacak. Söz konusu tarihten itibaren bu kapsamda ödenememiş aile yardımı ödeneği tutarının tamamı, hesaplanmalarını müteakiben aylıklara ilişkin hükümler dikkate alınmak suretiyle defaten ödenecek. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümleri uyarınca sendikalara üye olup, aylık veya ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında aylık veya ücretleri ile birlikte 45 Türk Lirası toplu sözleşme primi ödenecek.

Prim, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmayacak, başka bir ödemenin hesabında da dikkate alınmayacak. Toplu sözleşme primi, 1 Ocak 2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdiğinden, kapsama dahil personele 15 Ocak'ta ödenememiş olan 45 TL tutarındaki prim, hesaplanmalarını müteakiben ödenecek.
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET