Öncekiler Sonrakiler

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞINDA ÇALIŞTIRILACAK SÖZLEŞMELİ PERSONEL HAKKINDA HİZMET SÖZLEŞMESİ ESASLA

Ekli “Savunma Sanayii Müsteşarlığında Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esaslarında Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”ın yürürlüğe konulması; Milli Savunma Bakanlığının 25/5/2011 tarihli ve 9417 sayılı yazısı üzerine, 7/11/1985 tarihli ve 3238 sayılı Kanunun 8 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 7/6/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

05 Temmuz 2011 Salı 10:59
Savunma Sanayii Müsteşarlığında Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esasla

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞINDA ÇALIŞTIRILACAK SÖZLEŞMELİ
PERSONEL HAKKINDA HİZMET SÖZLEŞMESİ ESASLARINDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR
MADDE 1 – 22/3/2010 tarihli ve 2010/285 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Savunma Sanayii Müsteşarlığında Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esasları’nın 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “son sicil notu olumlu olanlara” ibaresi “olağanüstü gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı görev yaptıkları tespit edilenlere” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Esaslara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 1 – Müsteşarlıkta, bu Esasların yürürlük tarihinden önce sözleşmeli olarak çalışmakta olan ve Esasların 4 üncü maddesinde unvan olarak sayılmayan personelin sözleşmeli olarak çalışmasına devam olunur. Söz konusu personele Esasların 2 nci maddesinin (c) bendinde yer alan (A) grubu sözleşmeli personele uygulanan hükümler uygulanır.”
MADDE 3 – Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Esasları Müsteşar yürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET