gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞINDA ÇALIŞTIRILACAK SÖZLEŞMELİ PERSONEL HAKKINDA HİZMET SÖZLEŞMESİ ESASLA

Ekli “Savunma Sanayii Müsteşarlığında Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esaslarında Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”ın yürürlüğe konulması; Milli Savunma Bakanlığının 25/5/2011 tarihli ve 9417 sayılı yazısı üzerine, 7/11/1985 tarihli ve 3238 sayılı Kanunun 8 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 7/6/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

05 Temmuz 2011 Salı 10:59
Savunma Sanayii Müsteşarlığında Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esasla

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞINDA ÇALIŞTIRILACAK SÖZLEŞMELİ
PERSONEL HAKKINDA HİZMET SÖZLEŞMESİ ESASLARINDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR
MADDE 1 – 22/3/2010 tarihli ve 2010/285 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Savunma Sanayii Müsteşarlığında Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esasları’nın 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “son sicil notu olumlu olanlara” ibaresi “olağanüstü gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı görev yaptıkları tespit edilenlere” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Esaslara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 1 – Müsteşarlıkta, bu Esasların yürürlük tarihinden önce sözleşmeli olarak çalışmakta olan ve Esasların 4 üncü maddesinde unvan olarak sayılmayan personelin sözleşmeli olarak çalışmasına devam olunur. Söz konusu personele Esasların 2 nci maddesinin (c) bendinde yer alan (A) grubu sözleşmeli personele uygulanan hükümler uygulanır.”
MADDE 3 – Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Esasları Müsteşar yürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET