gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SÖZLEŞMELİ 4/B PERSONELİ CEBİNE GİRECEK PARA ARTACAK

Sosyal Güvenlik Kurumu 666 sayılı KHK ile 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamındaki personel için verilen ek ödemeden sigorta primi kesilmemesine karar vermiştir. Bu karar sonrası ek ödemeden kesilecek sigorta primi kadar ücret artmış oldu.

18 Eylül 2014 Perşembe 22:11
SÖZLEŞMELİ 4/B PERSONELİ CEBİNE GİRECEK PARA ARTACAK

SÖZLEŞMELİ 4/B PERSONELİ CEBİNE GİRECEK PARA ARTACAK

Sosyal Güvenlik Kurumu 666 sayılı KHK ile 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamındaki personel için verilen ek ödemeden sigorta primi kesilmemesine karar vermiştir. Bu karar sonrası ek ödemeden kesilecek sigorta primi kadar ücret artmış oldu. 

SGK YÖNETİM KURULU KARARINDA;

Bilindiği üzere, 2/11/2011 tarihli, 28103 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin birinci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ek madde 9 eklenmiş olup, söz konusu maddenin dokuzuncu ve onuncu fıkralarında; “(…) ayrı ayrı dikkate alınarak bu madde hükümleri çerçevesinde ek ödeme yapılıp yapılmayacağını, yapılacak ek ödeme oranını sözleşme ücreti ile ilişkilendirmeksizin belirlemeye, Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu ödeme tutarı damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve sigorta prim kesintisine tabi tutulmaz.”, 

“Bu maddenin uygulanmasına ilişkin ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.” hükümleri yer almakta olup, Yönetim Kurulumuzun 15/8/2014 tarihli, 2014/274 sayılı Kararı ile kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personele gerek 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile gerekse 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi gereğince yapılan ek ödemelerden sigorta primi kesilmemesine karar verilmiştir. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarına önemle duyurulur. 


Kamudan Haberler


Desteğiniz reklamınız olsun.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET