gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SÖZLEŞMELİ KURAN KURUSU ÖĞRETİCİLERİNE EK DERS

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda değişikliğe gidilerek; Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an kursları ile yaz Kur'an kurslarında sözleşmeli olarak çalıştırılan Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip, müezzin-kayyım ve vaizlere ek ders ücreti verilecek.

27 Mayıs 2011 Cuma 03:08
Sözleşmeli Kuran Kurusu Öğreticilerine Ek Ders

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda değişikliğe gidilerek; Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an kursları ile yaz Kur'an kurslarında sözleşmeli olarak çalıştırılan Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip, müezzin-kayyım ve vaizlere ek ders ücreti verilecek.

Alıntılar için www.kamudanhaberler.com linkini veriniz.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLARDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR
MADDE 1 ‒ 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "Nevruziye ve Ramazan ikramiyeleri," ibaresinden sonra gelmek üzere "Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an kursları ile yaz Kur'an kurslarında sözleşmeli olarak çalıştırılan Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip, müezzin-kayyım ve vaizlere ek ders ücreti," ibaresi eklenmiştir.
Yürürlük
MADDE 2 ‒ Bu Esaslar, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 3 ‒ Bu Esasları Bakanlar Kurulu yürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET