gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SÖZLEŞMELİ MEMUR YİNE MAHKEME KAPISINDA

SAĞLIK Sen tarafından, Danıştay'a açılan davada, kamuda sayıları 250 bini aşan sözleşmeli personelin çalışma esaslarını belirleyen Bakanlar Kurulu kararının bazı hükümlerinin iptali istendi.

19 Ocak 2011 Çarşamba 12:23
Sözleşmeli Memur yine Mahkeme Kapısında

 Sağlık-Sen'in açtığı davada, sözleşmeli personelin işe alınmada aranan niteliklerden birisini kaybetmesi veya hizmetinin gerektiği pozisyona ihtiyaç kalmaması gibi durumlarda idareye sözleşmeyi feshetme yetkisi tanınması, iptali istenen düzenlemelerin başında geliyor. Sendikadan yapılan açıklamaya görü hükümet, yılbaşında uygulamaya koyduğu sözleşmeli personel çalıştırma esaslarında daha önce yargı tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararlarını dikkate almadı.

   Açıklamada, sözleşmeli personelin tayinlerde kadrolu memurlara ödenen sürekli görev yolluğunu alması gerektiği Danıştay kararı ile sabitken, mevzuatta yasağın devam etmesi nedeniyle idarenin, sözleşmeli personele görev yolluğu ödemediği kaydedildi. 

  Dava kapsamında ayrıca giyim yardımlarına sınırlama getiren, yöneticilerin raporuyla sözleşmenin feshedilmesine imkan tanıyan hükümlerin de iptali istendi. Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Kaçar, sözleşmeli personel mevzuatının idarenin ciddiyetine ve güvenilirliğine yakışmadığını belirterek, "Hükümet, kamuda aynı işi yapan aynı statüdeki çalışanını farklı adlara ve haklara mahkum olmaktan kurtarmalıdır" dedi.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET