gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN NEDEN KADRO İSTİYOR

Sözleşmeli öğretmen özlük ve çalışma şartlarına ilişkin sorunlar nedeniyle kadroya geçmek istemektedir.

21 Mayıs 2011 Cumartesi 22:30
Sözleşmeli Öğretmen Neden Kadro İstiyor

Öğretmen sıkıntısı çekilen yerlerin karşılanmasında, sözleşmeli öğretmenler Millî Eğitim Bakanlığı’na daha kolay ve hızlı hareket olanağı sağlamaktadır. Uygulama, okullarda norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmenlerle kapatılamaması hallerinde sözleşmeli öğretmenler çalıştırılmaktadır.
 
Milli Eğitim Bakanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine dayanarak sözleşmeli öğretmen çalıştırmaktadır. Sözleşmeli öğretmenlerde kadrolu öğretmenler gibi aynı okullardan mezun olup aynı sınava girmekte ve aynı işi yapmaktalar. Ancak mesleğe başladıktan sonra sözleşmeli ve kadrolu ayrımına sebep olan uygulamalarla karşılaşmaktalar.
 
Aynı işi yapan öğretmenlerin kadrolu-sözleşmeli ayrımına gidilmesini başlangıçta anlamak mümkün değil. Ancak Bakanlığı haklı çıkaracak geçmişteki tecrübeleri de görmek gerekiyor. Geçmişte, hatta günümüzde, mahrumiyet bölgelerindeki okullar için kadrolulardan öğretmen bulmak zorlaştığı dönemler olmuştur. Bakanlık bu sorunu çözmek için, il içi ve dışı atamaları ağır koşullara bağlı sözleşmeli öğretmen istihdam ederek çözmeye çalışmaktadır. Bu gün eş durumu gibi özür durumu hariç, sözleşmeli öğretmenlerin il içinde veya dışında yer değiştirebilme olanakları bulunmamaktadır.
 
Kadrolu öğretmenlere il dışı yer değiştirmelerde yolluk parası verilmekteyken, bu haktan sözleşmeli öğretmenler yararlanamamaktadır. Hâlbuki sözleşmeli öğretmende evini taşırken bir kısım yol ve ulaşım harcamalarına katlanmak zorunda kalmaktadır. Zaten ekonomik sıkıntı çeken öğretmene ayrıca bu nitelikte maliyete katlanmak zorunda bırakılması, eğitim hizmetini veren öğretmen için sorunlar oluşturacaktır. 

Sözleşmeli öğretmenin aldıkları ücret bakımından kadrolulara göre dezavantajlı tarafları bulunmaktadır. Kadrolu öğretmenler 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda öngörüldüğü şekilde kıdem ve derece ilerlemelerine bağlı maaşları artarken sözleşmeli personel sözleşmede belirtilen sabit miktarla ücretini alabilmektedir. Sözleşmeli öğretmen için bir yıl çalışmış olması ile 25 yıl çalışmış olması arasında bir ücret farklılığı söz konusu değildir.   
 
Sözleşmeli öğretmenlerin ek ders ücretleri üzerinden sigorta primi kesintisi yapılması kadrolu öğretmenlere göre daha az gelir elde etmeleri sonucunu doğurmaktadır. Zira, kadrolu öğretmenlerin ek dersler ücretlerinden sigorta primi kesinti yapılmamaktadır.
 
Ek derse bağlı ücret ayrılığı, aslında sözleşmeli ve karolu öğretmen arasında sosyal güvencelerinin farklılığını su yüzüne çıkartmaktadır. Sözleşmeli personel, 5510 sayılı Kanunun 4/a maddesine göre sigortalı sayılırken, kadrolu öğretmen aynı Kanunun 4/c maddesine tabi sigortalı kabul edilmektedir. Anlaşılır ifadeyle sözleşmeli öğretmenler SSK’lı, kadrolu öğretmenler Emekli Sandığına bağlı sosyal güvenceler elde etmekteler. Her ne kadar sosyal güvenlik reformuyla büyük ölçüde sigortalılar arasında norm ve standart birlikteliğine gidilmiş olsa bile, bu nitelikte farklılıklar sürmektedir.

Mali haklara yönelik başka bir farklılık eş, çocuk, doğum yardımlarında göze çarpmaktadır. Sayılan bu yardımlar kadrolulara 657 sayılı Kanuna göre verilmekteyken, sözleşmeliler bu haklardan yararlanamamaktadır.
 
Sözleşmeli öğretmenlere kariyer ilerlemelerine konulan kısıtlamalar söz konusudur. Örneğin çalışma statüleri gereği sözleşmeli çalışan öğretmenler müfettiş veya yönetici olarak görevlendirilmeleri mümkün değildir.
 
İş garantisine duyulan güvensizlik nedeniyle evlenme, ileriye dönük kredili ev sahibi olma gibi konularda sorunlar yaşamakta, kimi zaman ise bu durumlar yöneticiler tarafından ikaz ve ihtar olarak hatırlatılabilmektedir.

Diğer bir değinilmesi gereken konu ise sözleşmeli öğretmenlerin emeklilik ve iş sonu tazminat alma haklarında yaşadıkları sorunlardır.

Erdem Özgür Taraf Gazetesinde Yayınlanmıştır

Alıntılar için www.kamudanhaberler.com link veriniz.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET