gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SÖZLEŞMELİLER! BU YAZIYI MUTLAKA OKUYUN

Şu an alım yapılan SHÇEK (ve diğer alımlara) 4/b'li olarak müracaat etmeyi düşünüyorum. Ancak asıl isteğim MEB'de öğretmenlik. Sorum şu: 2010 KPSS ile SHÇEK 4/b'li olarak göreve başlarsam 2011 KPSS'ye girdikten sonra MEB'de 4/b'- liye müracaat edebilir miyim? Yoksa istifa edip 1 yıl beklemem mi gerekir? Farklı sınav, farklı kurum olması istifa edip 1 yıl beklemeyi gerektirir mi?

19 Mart 2011 Cumartesi 12:26
Sözleşmeliler! Bu yazıyı mutlaka okuyun

Sözleşmeli personel hangi hallerde tekrar eski kurumuna dönebilir?

Bu yazımızda bir yıllık yaptırım halleri ve incelikleri, istisnaları, yeni KPSS puanının yaptırıma etkisi ve sözleşmeli personelin tekrar eski kurumuna dönebileceği haller gibi önemli bir çok konuda dikkat edilmesi gereken hususları açıklamaya çalışacağız.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Yeniden Hizmete Alınma başlıklı ek 1'inci maddesine göre;

1- Doğum ve askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personelin pozisyonu saklı tutulur ve istekleri halinde bu personel ayrıldığı kurumunda yeniden hizmete alınır. Ancak yeniden hizmete alınacak sözleşmeli personelin;

a)Sözleşmesinin feshi sebebiyle iş sonu tazminatı almamış bulunması,

b) Doğum sebebiyle hizmet sözleşmesini feshedenlerin, doğum izninin bitiminden itibaren en geç bir yıl; askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilenlerin ise terhis tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yeniden istihdam edilmek üzere ayrıldığı kurumuna yazılı talepte bulunması, gerekmektedir.

2- Kurumlar, yazılı talebi takip eden en geç otuz gün içinde ilgilileri istihdam ederler.

3- Bu şekilde yeniden istihdam edilecek personel ile yapılacak sözleşme eski sözleşmenin devamı niteliğindedir.

Bir yıllık yaptırım ve şartları

Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdamları mümkün değildir. Farklı bir yıla ait KPSS puanı dahi bu bir yıllık yaptırımı değiştirmez.

Bir yıllık yaptırımın istisnaları şunlardır:

1- Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan Sözleşmesini feshedenler.

2- Sözleşmeli personelin, unvan değişikliği suretiyle atamasının yapılacağı pozisyon için öngörülen ilk defa hizmete alınma prosedürüne riayet edilmesi kaydıyla unvan değişikliği mümkün olup, bu çerçevesinde unvan değişikliği yapanlardan sözleşmesini feshedenler.

3- Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan veya niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, sağlık ve eş durumuna ilişkin hükümleri kendilerine uygulanamayanlardan sözleşmesini feshedenler.

Bunların yeniden istihdam edilebilmeleri için ilk defa alıma ilişkin prosedüre uyulması gerekir.
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET