gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SÖZLEŞMELİYE YARDIM MÜJDESİ

Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan ve aile yardımı alamayan sözleşmeli personel, yeni düzenleme ile çocuk ve aile yardımı alabilecek. Resmi Gazele'de yayımlanan 6111 sayılı kanunla sözleşmeli personele çocuk için ödenmekte olan aile yardımı sınırı kaldırılırken, toplusözleşme primi ve emekliye ayrılanlara ödenmekte olan tazminata ilişkin hususlarda düzenlemeler yapıldı.

07 Mart 2011 Pazartesi 07:40
SÖZLEŞMELİYE YARDIM MÜJDESİ

Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan ve aile yardımı alamayan sözleşmeli personel, yeni düzenleme ile çocuk ve aile yardımı alabilecek. Resmi Gazele'de yayımlanan 6111 sayılı kanunla sözleşmeli personele çocuk için ödenmekte olan aile yardımı sınırı kaldırılırken, toplusözleşme primi ve emekliye ayrılanlara ödenmekte olan tazminata ilişkin hususlarda düzenlemeler yapıldı.

Kanunda. "Ayın veya haftanın bazı günleri yada günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışan sözleşmeli personel hariç olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatları ile döner sermaye işletmelerinde sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenlerden, aile yardımı ödeneğinden veya başka bir ad altında da olsa aynı amaçla yapılan herhangi bir ödemeden yararlanamayanlara, devlet memurlarına verilen aile yardımı ödeneği, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın, aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenir" denildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerin de bundan sonra aile yardımı ödeneğinden yararlandırılmasına imkan sağlandı. Böylece, devlet memurlarına ödenmekte olan aile yardımı ödeneği sözleşmeli personele de ödenecek. Sözleşmeli personele yapılacak aile yardımı ödeneği herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmayacak. Daha önce 2 çocuk olarak belirlenen sayı sınırlaması da kaldırıldı.
Bursa Hakimiyet 07.03.2011

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET