gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

YPK KARARINDA EKSİKLİKLER

2011 YPK kararı ve geçtiğimiz günlerde yayımlanan Kanun Hükmündeki Kararnameler, Memur-Sen’e bağlı Enerji Bir-Sen, Birlik Haber-Sen, Toç Bir-Sen ve Ulaştırma Memur-Sen tarafından, Ankara Kızılay'da yapılan basın açıklamasıyla protesto edildi.

10 Kasım 2011 Perşembe 20:54
YPK Kararında Eksiklikler

 Memur-Sen Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul tarafından okunan ortak basın açıklamasının tam metni:

 

Değerli Basın Mensupları,

 

Hepinizin bildiği gibi KİT’lerde çalışan sözleşmeli personellerin ücretlerini belirleyen Yüksek Planlama Kurulu kararı Ocak ayında yayımlanması gerekirken, yıl sonuna geldiğimiz bugünlere gecikmeli de olsa yayımlanmıştır. Bu süre zarfında 1 Ocak’tan itibaren memurlar ücretlerindeki artışı avans olarak almışlardır.

 

2010 yılı Toplu Görüşme sürecinde alınan kararların geciktirilmesi sebebiyle, daha önce basın açıklaması ile kamuoyuna duyurduğumuz gibi, bazı kurumlar ek ödemeleri avans olarak ödemiş, bazı kurumlar ise Kasım ayına kadar bekletmiş,YPK kararı Kasım ayında yayınlandıktan ve 11 ay geçtikten sonra ek ödeme ve temel ücret artışları kurumlara bildirilmiştir.

 

Bu durum, siyasi iradenin ve bürokratik oligarşinin keyfi ile hareket ettiğinin göstergesidir.2008 yılından bu yana KİT’lerde başlayan ek ödeme uygulaması ile birlikte her defasında bir kesime ek ödeme oranları yüksek belirlenerek, geriye kalan unvan guruplarının tepkisine neden olmuştur.

 

Bu haksız ve adaletsiz uygulama yıllardır eleştirdiğimiz bürokratik oligarşinin çalışanlar üzerinde kurduğu bürokratik vesayetin en güzel örneğidir.

 

2011 yılı YPK kararı Kit’lerde çalışan çok az sayıda memurlarımızı memnun etmiş olsa da, geriye kalan birçok kısım çalışan memurumuzu huzursuz etmiştir. Bu da iş barışı ve iş huzurunu bozarak çalışanlar arasında ayrımcılığa sebep olmuştur.

 

Memur Sen olarak bizim bu durumu kabul etmemiz ve tasvip etmemiz asla mümkün değildir.

 

Ek ödeme uygulaması, 2008 yılından bu yana çalışanların ücretlerinin arasındaki farklılıkları gidermek amacıyla düşünülmüş ve bu çerçevede “eşit işe eşit ücret” anlayışı ile yürürlüğe konmuştur. Maalesef uygulamaya gelince Yüksek Planlama Kurulu ünvanlara ek ödeme oranlarını belirlerken, hakkaniyet ölçüsünü her defasında saf dışı bırakmış, ayrımcılık yapmıştır.

 

YPK’da yapılan her toplantıya konfederasyon olarak tarafımızdan katılım sağlanmış KİT’lerde çalışan personellerimizin yaptıkları işlerin tanımı ve iş özellikleri birer birer anlatılmış, ancak bu iş tanımları sadece dinlemede kalınarak yapılan işin zorluk ve risk derecesi göz ardı edilmiş, unvanlar arası iş güçlükleri görmezden gelinerek çalışanlar bu konuda da mağdur edilmiştir. Bu konuya örnek verecek olursak MKE’de itfaiyeci ve itfaiye şefi olarak hayati tehlike ve risk altında çalışanlar,TCDD’de adı Tren teşkil memuru ancak yaptığı işin memurlukla alakası olmayan çalışanlarımız Ayrıca Teknikerler,Teknisyenler PTT’de çalışan memur ve posta dağıtıcılarının da ve daha sayamadığımız unvansız bir çok memurlarımızı burada sayabiliriz.

 

Yüksek Planlama Kurulu 2008 yılında bir kısım ünvana %68 oranında ek ödeme belirlerken, diğer bir çok  ünvan için ek ödemeyi  %28 oranında tutarak kamuda çalışan sözleşmelileri büyük oranda huzursuz etmiştir. Bu huzursuzluk sonucu,YPK yayınladığı kararını tekrar gözden geçirmiş ve birkaç tane ünvanı %68 oranına tekrar yükselmiştir. 2011 yılı kararında yine bir kesime %67 oranında ek ödeme belirlenirken, büyük bir kesime %42 gibi düşük bir oran belirlenerek tekrar bir mağduriyet oluşturulmuştur.

 

Üyelerimiz çok iyi bilmektedirler ki, Memur Sen olarak yapılan haksızlıklara karşı daha önce hem eylem yapmış,hem de bu adaletsizliğe karşı dava açmış, hem TBMM de komisyonlarda kulis yapmış, hem de başta Maliye Bakanı olmak üzere ilgili Başbakan yardımcısı ve en sonrasında da Başbakan’a problemi ileterek çözüm arayışına girilmiştir.2011 yılı YPK kararında ortaya çıkan haksızlığa karşı da yine her türlü girişimlerimiz devam edecektir. Memur Sen her zaman olduğu gibi mağdurun ve mazlumların yanında olmaya devam edecektir.

 

Ayrıca son olarak ta 03.Kasım.2011 tarihinde yayımlanan kamu görevlilerinin mali haklarının düzenlenmesi ile ilgili KHK’de belirtildiği gibi, KİT çalışanlarının ünvanları arasında ek ödeme oranları farklarının hıyerarşik yapıya uygun hale getirilmesi ve aradaki büyük farklılıkların giderilmesi de gerekmektedir.

 

%50 gibi ezici bir çoğunlukla iktidara gelen Adalet ve Kalkınma Partisinin isminde bulunan Adaleti tesis etmesini bekliyoruz. AK Partinin 10 yıldır vesayet rejimine karşı göstermiş olduğu tavır ve mücadeleyi Bürokratik vesayete karşı da göstermeye davet ediyoruz.

 

KİT’lerde çalışanlar için ek ödeme oranlarının yeniden belirlenerek tekrardan bir YPK kararının acilen yayınlanması iş yerlerindeki iş barışı ve iş huzurunun sağlanması açısından faydalı olacaktır. Siyasi iradeden acilen çözüm bekleyen bu konuya el atmasını buradan talep ediyoruz.

 

Memur-Sen olarak, Kanun Hükmünde Kararnamelere karşıyız. Bunun sebebi ise, konunun taraflarının görüşü alınmadan, ya da önceden alınan görüşlerin işine geldiği gibi tek taraflı olarak hazırlanmasıdır. Resmi Gazete'nin 02.11.2011 tarih ve 28103 sayılı mükerrer baskısında yer alan; Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname’yi aynı kapsamda değerlendirmekteyiz.

  

Söz konusu KHK’de yer alan hususlarla ilgili olarak ise;

 

Toplu sözleşme masasının konusunu teşkil eden ek ödemenin KHK ile düzenlenmesi doğru bir yaklaşım değildir.

 

Aynı ünvana sahip kamu görevlilerinin ücretleri eşitlenirken kamu görevlilerinin bütününü kapsayan ücret dengesi göz ardı edilmiştir.

 

Kamu görevlilerinin büyük çoğunluğunu oluşturan öğretmen, din görevlisi, hekim dışı sağlık personeli başta olmak üzere birçok kamu görevlisine herhangi bir artış yapılmazken daire başkanı ve üstü ünvanlarda görev yapan personelin ücretlerinde küçümsenmeyecek artışlar yapılmıştır.

 

En yüksek devlet memuru maaşının değiştirilmemesi suretiyle kamu görevlilerinin bütününe yansıyabilecek artış yapılmasından kaçınılmıştır.

 

15.01.2012 itibarıyla uzman personel ve üstü unvanlardaki personelin ücret hesaplaması bütünüyle farklı bir sisteme dönüştürülmektedir. Bu suretle temelde iki tür maaş hesaplama sistemi getirilmektedir.

 

Kurumların teşkilat kanunlarında ve diğer farklı mevzuatlarda öngörülen ikramiye, makdu fazla çalışma ücreti gibi ödemeler 15.01.2012 tarihi itibarıyla sona erdiriliyor.

 

Kadro karşılığı sözleşmeli personel uygulaması daraltılıyor.

 

Maaş ve özlük hakları ile hizmet sınıfları aynı olacak şekilde görev yapacak kariyer uzman istihdamını esas alan kariyer uzmanlık sistemi getiriliyor.

 

Söz konusu KHK’larla bazı unvanların ek ödemelerinde ciddi bir düşüş olmuş, bazılarında ise unvanlarıyla ilgili olmayan ek ödeme öngürülmüştür. Kazanılmış haklardan geri gidecek bu durum kabul edilemez.

 

Memur-Sen olarak, söz konusu KHK’yı hizmetliler, memurlar, şefler, şube müdürleri, mühendisler gibi ünvanlar boyutuyla aynı işi yapanların farklı bakanlıklarda da olsa eşitlenmesi adına olumlu, yukarıda dile getirdiğimiz hususlardan dolayı da yeterli bulmadığımızı belirtmek istiyoruz.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET