gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ZABIT KATİPLİĞİNE İNCE DÜZELTME

05.01.2011 tarihli Resmi Gazete ile zabıt katibi olabilme koşullarında düzeltme yapıldı.

05 Ocak 2011 Çarşamba 04:35
Zabıt katipliğine ince düzeltme

Sözleşmeli personel olarak zabıt katipliği için; Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak veya en az lise veya dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunma şartları belirlendi.
4 Ocak 2011 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 27806
DÜZELTME
             31/12/2010 tarihli ve 27802 sayılı Resmî Gazetede aslına uygun olarak yayımlanan, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına DairEsaslar’ın yürürlüğe konulmasına ilişkin 22/11/2010 tarihli ve 2010/1169 sayılı BakanlarKurulu Kararının ekinde yer alan 4 SAYILI CETVEL”in A-SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYON UNVANLARI İLE ASGARİ NİTELİKLERİ GÖSTERİR CETVEL bölümünün ZABIT KÂTİBİ” satırı aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.
 
ZABIT KÂTİBİ
Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak veya en az lise veya dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak.
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET