gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

STRATEJİK PLANLAR

Gelir İdaresi 2016 Performans Programı

Gelir İdaresi 2016 Performans Programı Başkanlık, uygulamakta olduğu 2014-2018 Stratejik Plan doğrultusunda, 2016 yılına ilişkin performans hedefleri, bu hedeflere ulaşmak için yürüteceği faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacı ve performans göstergelerinin yer aldığı Performans Programını hazırlamıştır.

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK STRATEJİK PLANLARA DAİR TEBLİĞ

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK STRATEJİK PLANLARA DAİR TEBLİĞ Milletvekili Genel Seçimi Sonrasında Hükümet Değişikliğine Bağlı Olarak Stratejik Planların Yenilenmesi veya Güncellenmesi nedeniyle Tebliğ yayınlanmıştır.

ORTA VADELİ MALİ PLAN(2015 - 2017) TAM METNİ

ORTA VADELİ MALİ PLAN(2015 - 2017) TAM METNİ Yüksek Planlama Kurulunca, “Orta Vadeli Mali Plan (2015-2017)”ın kabulüne, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 16 ncı maddesine göre, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle birlikte hedef açık ve borçlanma durumu ile kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içerecek şekilde Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanmıştır. Mali Plan 11.10.2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

KALKINMA BAKANLIĞI 2011 KALKINMA AJANSLARI GENEL FAALİYET RAPORUNU AÇIKLADI

KALKINMA BAKANLIĞI 2011 KALKINMA AJANSLARI GENEL FAALİYET RAPORUNU AÇIKLADI 2011 yılı kalkınma ajanslarının kurumsallaşmalarını belirgin bir düzeye çıkarıp tüm bölgelerin gelişmesine somut katkılar sağladığı bir yıl olmuştur.

Türkiye Enerji Politikası/Türkiye Enerjisini Yeniliyor

Türkiye Enerji Politikası/Türkiye Enerjisini Yeniliyor Türkiye büyüyor… Enerji ihtiyacımız artıyor…  Büyüme hızında Çin’den sonra ikinciyiz  9 yılda refah seviyemiz arttı  Refah seviyemiz arttıkça, enerji talebi de arttı  Enerji talebinde de Çin’den sonra ikinciyiz  2023’e kadar bu talep daha da artacak

Kamuda Stratejik Plan Hazırlama ve Uygulamada Bilinmeyenler

Kamuda Stratejik Plan Hazırlama ve Uygulamada Bilinmeyenler Kamu idarelerinde stratejik planlamanın amaçları nelerdir? Hangi kamu idareleri stratejik plan hazırlayacak? Stratejik planlar ne zaman hazırlanacak? Stratejik planlama sürecinde dikkat edilecek hususlar nelerdir? Kamu idarelerince hazırlanan taslak stratejik planların DPT Müsteşarlığınca değerlendirilmesi

Yargıtay'ın 5 başkanı, yeni üyelerden oluşuyor

Yargıtay'ın 5 başkanı, yeni üyelerden oluşuyor Yapısı değiştirilen Yargıtay'da kurulan 6 yeni daireye başkanları seçildi. 6 isimden 5'i, 2004'teki Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) krizi sonrasında Yargıtay'a üye olan yüksek yargıçlar arasından belirlendi. Bir yandan kurumun idari yönetim organı olan Başkanlık Kurulu üyeliği seçimlerini sürdüren Yargıtay dün, yeni kurulan 2 hukuk ve 4 ceza dairesinin başkanlarını belirledi.

Büyükşehir Belediyesi, SSK işhanının yerini meydan olarak düzenleyecek

Büyükşehir Belediyesi, SSK işhanının yerini meydan olarak düzenleyecek Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Çankaya Belediyesi'nin SSK'dan aldığı iş merkezinin yıkılarak yerine meydan oluşturulmasına karar verdi.

Mart Ayında Yapılacak İş ve İşlemler

Mart Ayında Yapılacak İş ve İşlemler Milli Eğitim Bakanlıgına Bağlı Okullarda Mart Ayında Yapılacak İş ve İşlemler

Vizesiz Avrupa için müzakere

Vizesiz Avrupa için müzakere Avrupa'da çeşitli mahkemeler Türk vatandaşlarının bazı Avrupa Birliği ülekerinde vizesiz giriş hakkı olduğuna hükmederken, Türkiye ve AB arasında 'vize diyaloğu' bugün başlayacak.

MEB, 2011 yılı yatırım projelerinin detay dağılımı

MEB, 2011 yılı yatırım projelerinin detay dağılımı Millî Eğitim Bakanlığı 2011 yılı yatırım programı toplulaştırılmış projelerin detay dağılımı açıklandı.

Merkez Bankası 2011-2015 Stratejik Planı yayımladı

Merkez Bankası 2011-2015 Stratejik Planı yayımladı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 2011-2015 dönemini kapsayan Stratejik Planı yayımlandı.

Maliye Bakanlığı Yeniden yapılanmada

Maliye Bakanlığı Yeniden yapılanmada Kayıt dışı ile mücadeleye hız veren Maliye Bakanlığı, denetim altyapısını güçlendiriyor. 2011 yılında 4 bin 500 gelir uzmanı ve vergi denetmeni alacak olan Maliye, araç parkını da yeniliyor.

Kamu Stratejik Planlar ve Performans Programlarına Ulaşma Noktası

Kamu Stratejik Planlar ve Performans Programlarına Ulaşma Noktası Merkezi idareler, devlet üniversiteleri, belediyeler, il özel idareleri ve KİT'lerin stratejik planları ile stratejik planlar çerçevesinde yıllık olarak hazırlanan performans programları ve faaliyet raporlarına her bir kurum için hazırlanan stratejik yönetim sayfalarından ulaşılabilmekte ve kurumun ilgili birimine görüş iletilebilmektedir.

Kamu İdareleri Strateji Plan Durumu

Kamu İdareleri Strateji Plan Durumu 2010 Kasım ayında güncellenen DPT verilerine göre taslak ve nihai kabul edilen stratejik planlar...

Adalet Bakanlığı Stratejik Planı 2010 - 2014

Adalet Bakanlığı Stratejik Planı 2010 - 2014 Kamu hizmeti olan adalet hizmetlerinin aksamadan ve gecikmeden işlemesi niteliğinin gereğidir. Toplumun temel ihtiyaçlarından olan adalet hizmetleri devletin tekelinde olup hizmetin işleyişinden Adalet Bakanlığı sorumludur. Adalet hizmetleri kavramı ceza infaz, icra iflas, adli sicil ve istatistik, adli tıp, gibi geniş bir alanı kapsamaktadır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET