gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

GELİR İDARESİ 2016 PERFORMANS PROGRAMI

Başkanlık, uygulamakta olduğu 2014-2018 Stratejik Plan doğrultusunda, 2016 yılına ilişkin performans hedefleri, bu hedeflere ulaşmak için yürüteceği faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacı ve performans göstergelerinin yer aldığı Performans Programını hazırlamıştır.

29 Nisan 2016 Cuma 22:21
Gelir İdaresi 2016 Performans Programı

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımını sağlamak üzere, kamu idarelerinin uygulamakta olduğu performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarını stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporu oluşturmaktadır.

Aynı Kanunda, kamu idarelerinin yürüttükleri faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlayacakları belirtilmiştir. Genel Bütçe kapsamındaki kamu idareleri tarafından, merkezi yönetim bütçe kanunuyla belirlenen bütçe büyüklüklerine göre hazırlanan performans programları kamuoyuna açıklanmaktadır.

Başkanlık, uygulamakta olduğu 2014-2018 Stratejik Plan doğrultusunda, 2016 yılına ilişkin performans hedefleri, bu hedeflere ulaşmak için yürüteceği faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacı ve performans göstergelerinin yer aldığı Performans Programını hazırlamıştır.

2016 Yılı Performans Programına ulaşmak için tıklayınız.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET