gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KAMU İDARELERİ STRATEJİ PLAN DURUMU

2010 Kasım ayında güncellenen DPT verilerine göre taslak ve nihai kabul edilen stratejik planlar...

13 Aralık 2010 Pazartesi 21:35
Kamu İdareleri Strateji Plan Durumu

Mevcut Durum

 

Taslak plan DPT Müsteşarlığına gönderilmedi. Taslak plan DPT Müsteşarlığına iletildi, değerlendiriliyor. Değerlendirme raporu kuruluşa gönderildi. Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

Taslak plan DPT Müsteşarlığına gönderilmedi.

Taslak plan DPT Müsteşarlığına iletildi, değerlendiriliyor.

Değerlendirme raporu kuruluşa gönderildi.

Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

 

 

Kamu İdaresi

Stratejik Plan

Performans Programı

Birinci Grup

Stratejik Planın DPT'ye Gönderileceği Son Tarih: 31.12.2006

Türkiye İstatistik Kurumu

   Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü

   Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü

   Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

İstanbul Teknik Üniversitesi

Değerlendirme raporu kuruluşa gönderildi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Değerlendirme raporu kuruluşa gönderildi.

 

Hacettepe Üniversitesi

   Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

 

Boğaziçi Üniversitesi

Taslak plan DPT Müsteşarlığına gönderilmedi.

 

Akdeniz Üniversitesi

   Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

 

Dokuz Eylül Üniversitesi

   Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

Yıldız Teknik Üniversitesi

   Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

Balıkesir Üniversitesi

   Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

Süleyman Demirel Üniversitesi

   Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

 

Savunma Sanayi Müsteşarlığı

   Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü

   Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

   Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

Milli Prodüktivite Merkezi

   Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

 

Türk Patent Enstitüsü

   Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

İkinci Grup

Stratejik Planın DPT'ye Gönderileceği Son Tarih: 31.03.2007

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu

   Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

 

Özürlüler İdaresi Başkanlığı 

   Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

   Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

Ankara Üniversitesi

   Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

 

Ege Üniversitesi

   Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

Çukurova Üniversitesi

   Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

 

Cumhuriyet Üniversitesi

Değerlendirme raporu kuruluşa gönderildi.

Trakya Üniversitesi

Değerlendirme raporu kuruluşa gönderildi.

Adnan Menderes Üniversitesi

   Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

Celal Bayar Üniversitesi

   Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Değerlendirme raporu kuruluşa gönderildi.

Dumlupınar Üniversitesi

   Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Değerlendirme raporu kuruluşa gönderildi.

 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

   Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

Mersin Üniversitesi

   Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

   Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

 

Galatasaray Üniversitesi

   Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

 

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

   Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

TÜBİTAK

   Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

 

Türkiye Bilimler Akademisi

Değerlendirme raporu kuruluşa gönderildi.

 

Türkiye Adalet Akademisi

   Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

 

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 

   Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

 

Türk Akreditasyon Kurumu

Değerlendirme raporu kuruluşa gönderildi.

 

Türk Standardları Enstitüsü

   Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

 

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü 

Değerlendirme raporu kuruluşa gönderildi.

 

KOSGEB

   Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi

   Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

 

Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Değerlendirme raporu kuruluşa gönderildi.

 

GAP Bölge Kalkınma İdaresi

   Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

Türkiye İş Kurumu

   Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

Üçüncü Grup

Stratejik Planın DPT'ye Gönderileceği Son Tarih: 31.01.2008

Başbakanlık

    Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

 

Sayıştay

   Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

Maliye Bakanlığı 

   Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

 

Ulaştırma Bakanlığı

   Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

   Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü

   Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı

   Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

 

Hazine Müsteşarlığı

   Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

 

Dış Ticaret Müsteşarlığı

   Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

Denizcilik Müsteşarlığı

   Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği 

 

   Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

 

Devlet Personel Başkanlığı

   Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

Gelir İdaresi Başkanlığı

   Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 

   Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 

   Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

 

Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

   Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü

   Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

Yükseköğretim Kurulu

Taslak plan DPT Müsteşarlığına gönderilmedi.

 

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi

Taslak plan DPT Müsteşarlığına gönderilmedi.

 

İstanbul Üniversitesi

   Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Değerlendirme raporu kuruluşa gönderildi.

 

Atatürk Üniversitesi

   Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

Dicle Üniversitesi

   Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

 

Anadolu Üniversitesi

   Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

 

İnönü Üniversitesi

   Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

 

Fırat Üniversitesi

Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

 

Selçuk Üniversitesi

   Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

 

Uludağ Üniversitesi

   Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

 

Erciyes Üniversitesi

   Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

 

Gazi Üniversitesi

   Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

Marmara Üniversitesi

   Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

   Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Değerlendirme raporu kuruluşa gönderildi.

 

Gaziantep Üniversitesi

   Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

 

Afyon Kocatepe Üniversitesi

   Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

   Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

   Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

Harran Üniversitesi

   Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

 

Kafkas Üniversitesi

   Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

 

Kırıkkale Üniversitesi

   Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

Kocaeli Üniversitesi

   Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

Muğla Üniversitesi

   Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

 

Mustafa Kemal Üniversitesi

   Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

 

Niğde Üniversitesi

   Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

Pamukkale Üniversitesi

Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

 

Sakarya Üniversitesi

   Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu

   Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü

   Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

 

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü

Değerlendirme raporu kuruluşa gönderildi.

 

Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü

   Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

 

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

   Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı

   Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

   Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

 

Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu

   Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

 

Dördüncü Grup

Stratejik Planın DPT'ye Gönderileceği Son Tarih: 31.01.2009

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

 

Cumhurbaşkanlığı

Taslak plan DPT Müsteşarlığına gönderilmedi.

 

Anayasa Mahkemesi

Taslak plan DPT Müsteşarlığına gönderilmedi.

 

Yargıtay

Değerlendirme raporu kuruluşa gönderildi.

 

Danıştay

Taslak plan DPT Müsteşarlığına gönderilmedi.

 

Adalet Bakanlığı

   Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

 

İçişleri Bakanlığı

Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

 

Millî Eğitim Bakanlığı

    Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

    Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

 

Sağlık Bakanlığı

    Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

Değerlendirme raporu kuruluşa gönderildi.

 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

   Değerlendirme raporu kuruluşa gönderildi.

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

   Değerlendirme raporu kuruluşa gönderildi.

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı

    Değerlendirme raporu kuruluşa gönderildi.

 

Çevre ve Orman Bakanlığı

   Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

 

Diyanet İşleri Başkanlığı

   Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

 

Gümrük Müsteşarlığı

   Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Değerlendirme raporu kuruluşa gönderildi.

 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

   Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

 

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

   Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

 

Orman Genel Müdürlüğü

   Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü

   Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

 

Ahi Evran Üniversitesi

   Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

 

Kastamonu Üniversitesi

   Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

 

Düzce Üniversitesi

   Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

   Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

 

Uşak Üniversitesi

   Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

 

Rize Üniversitesi

Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

 

Namık Kemal Üniversitesi

   Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

 

Erzincan Üniversitesi

   Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

 

Aksaray Üniversitesi

Taslak plan DPT Müsteşarlığına gönderilmedi.

 

Giresun Üniversitesi

   Değerlendirme raporu kuruluşa gönderildi.

 

Hitit Üniversitesi

   Değerlendirme raporu kuruluşa gönderildi.

 

Bozok Üniversitesi

   Değerlendirme raporu kuruluşa gönderildi.

 

Adıyaman Üniversitesi

   Değerlendirme raporu kuruluşa gönderildi.

 

Ordu Üniversitesi

Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

 

Amasya Üniversitesi

   Değerlendirme raporu kuruluşa gönderildi.

 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü

   Değerlendirme raporu kuruluşa gönderildi.

 

Vakıflar Genel Müdürlüğü

   Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

    Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 

    Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

 

 

"Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in Yayımlanmasından Sonra Kurulan ve Stratejik Plan Yapmakla Yükümlü Kamu İdareleri

Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı

Taslak plan DPT Müsteşarlığına gönderilmedi.

 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Taslak plan DPT Müsteşarlığına gönderilmedi.  
Atatürk Araştırma Merkezi Taslak plan DPT Müsteşarlığına gönderilmedi.  
Atatürk Kültür Merkezi Taslak plan DPT Müsteşarlığına gönderilmedi.  
Türk Dil Kurumu Taslak plan DPT Müsteşarlığına gönderilmedi.  
Türk Tarih Enstitütüsü Taslak plan DPT Müsteşarlığına gönderilmedi.  
Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı Taslak plan DPT Müsteşarlığına gönderilmedi.  

Mesleki Yeterlilik Kurumu

Taslak plan DPT Müsteşarlığına gönderilmedi.

 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Taslak plan DPT Müsteşarlığına gönderilmedi.

 

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Taslak plan DPT Müsteşarlığına gönderilmedi.

 

Sinop Üniversitesi

Taslak plan DPT Müsteşarlığına gönderilmedi.

 

Siirt Üniversitesi

Taslak plan DPT Müsteşarlığına gönderilmedi.

 

Nevşehir Üniversitesi

Taslak plan DPT Müsteşarlığına gönderilmedi.

 

Karabük Üniversitesi

Nihai plan oluşturuldu ve DPT Müsteşarlığına iletildi.

 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Taslak plan DPT Müsteşarlığına gönderilmedi.

 

Çankırı Karatekin Üniversitesi

Taslak plan DPT Müsteşarlığına gönderilmedi.

 

Artvin Çoruh Üniversitesi

Taslak plan DPT Müsteşarlığına gönderilmedi.

 

Bilecik Üniversitesi

Taslak plan DPT Müsteşarlığına gönderilmedi.

 

Bitlis Eren Üniversitesi

Taslak plan DPT Müsteşarlığına gönderilmedi.

 

Kırklareli Üniversitesi

Taslak plan DPT Müsteşarlığına gönderilmedi.

 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Taslak plan DPT Müsteşarlığına gönderilmedi.

 

Bingöl Üniversitesi

Taslak plan DPT Müsteşarlığına gönderilmedi.

 

Muş Alparslan Üniversitesi

Taslak plan DPT Müsteşarlığına gönderilmedi.

 

Mardin Artuklu Üniversitesi

Taslak plan DPT Müsteşarlığına gönderilmedi.

 

Batman Üniversitesi

Taslak plan DPT Müsteşarlığına gönderilmedi.

 

Ardahan Üniversitesi

Taslak plan DPT Müsteşarlığına gönderilmedi.

 

Bartın Üniversitesi

Taslak plan DPT Müsteşarlığına gönderilmedi.

 

Bayburt Üniversitesi

Taslak plan DPT Müsteşarlığına gönderilmedi.

 

Gümüşhane Üniversitesi

Taslak plan DPT Müsteşarlığına gönderilmedi.

 

Hakkari Üniversitesi

Taslak plan DPT Müsteşarlığına gönderilmedi.

 

Iğdır Üniversitesi

Taslak plan DPT Müsteşarlığına iletildi, değerlendiriliyor.

 

Şırnak Üniversitesi

Taslak plan DPT Müsteşarlığına gönderilmedi.

 

Tunceli Üniversitesi

Taslak plan DPT Müsteşarlığına gönderilmedi.

 

Yalova Üniversitesi

Taslak plan DPT Müsteşarlığına gönderilmedi.

 

Güncelleme:03.11.2010

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET