gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ADALET BAKANLIK PERSONELİNE TATİL İMKANI

Adalet Bakanlığı personeline Gökçeada Eğitim ve Dinlenme Tesislerinde 2015 yılı tatil kamp imkanı.

25 Mayıs 2015 Pazartesi 12:23
ADALET BAKANLIK PERSONELİNE TATİL İMKANI

Adalet Bakanlığı personeline Gökçeada Eğitim ve Dinlenme Tesislerinde 2015 yılı tatil kamp imkanı. 

Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfına ait Antalya Eğitim ve Dinlenme Tesislerinin veBakanlığımıza ait Gökçeada Eğitim ve Dinlenme Tesislerine ilişkin başvuru süresi bitmiş oluptahsis çalışmaları başlamıştır.15 gün sonra tahsise ilişkin bilgileri Adalet Bakanlığı Personeli Kullanıcı adı ve şifresi ilePortal girişi sonrasında; Uyap Uygulamaları/Personel Uygulamaları İşlemler Rolü ileaçılacak ekranda Personel İşlemler menüsü altında Kamp Başvuru İşlemlerinden tahsis bilgilerinigörebileceklerdir. Kurum dışından kamp başvurusu yapanların cep telefonlarına SMS yoluylabilgilendileceklerdir.0810612015 tarihi itibariyle başvuru yapmak isteyenler Antalya Eğitim ve DinlenmeTesisleri ve Gökçeada Eğitim ve Dinlenme Tesisleri ile irtibata geçebilirler.Ayrıca tesislerdeki boş yerler için tekrar duyuru yapılacaktır.

Uygulanacak tahsis ve fiyatlandırma esasları aşağıda gösterilmiştir.


1-Tesisten Yararlanma:

Tesisten öncelikle Adalet Bakanlığı personeli ile emeklileri, imkanlar ölçüsünde de Merkez Yönetim Kurulunca uygun görülen diğer kamu kurum ve kuruşlarında çalışanlar ile misafirler yararlanacaktır.
Personel ve emeklinin eşi, anne ve babası, çocukları personel gibi, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının personeli ve emeklileri ile bunların eşleri, anne ve babası, çocukları kamu personeli gibi ücretlendirilecektir. Bunlar dışındaki kişiler ise misafir statüsünde değerlendirilecektir.


2-Müracaat:

Kamptan yararlanmak isteyenler;
-Personelin Kullanıcı adı ve şifresi ile Portal girişi sonrasında;
Uyap Uygulamaları/Personel Uygulamaları/ Ortak İşlemler Rolü ile açılacak ekranda Personel İşlemler menüsü altında Kamp Başvuru İşlemlerinden başvuru yapabilcektir. Sonuçlarımda aynı ekrandan görebileceklerdir, (avans ücreti yatırılmadan yapılan başvuru değerlendirilmeyecektir.)
-Kurum dışından kamptan yararlanmak isteyenler ise; www.adalet.gov.tr veya imid.adalet.gov.tr adreslerinden başvuru formunun çıktısını alıp dolduracaktır.
Başvuru formlarını doldurduktan sonra toplam kamp ücretinin %20' sini avans olarak Adalet Bakanlığı Eğitim ve Dinlenme Tesislerinin Çanakkale Vakıfbank Şubesindeki TR-9600015001 58007281082248 nolu hesabına yatırarak ödeme yaptığına ilişkin dekontu başvuru formu ile birlikte 01/06/2015 tarihine kadar faksla başkanlığımıza gönderecektir. Bu tarihten sonraki başvurular işleme konulmayacaktır. Kampa girişte dekont ibraz edilerek kalan miktarın tamamı kamp devresinin başlangıç tarihinde tesis müdürlüğüne ödenecektir.
Tahsis edilen dairelerde, bir yatak odası, tek kişilik iki yatağın bulunduğu bir salon ve banyo mevcuttur. Salona ancak bir yatak ilave edilebilir. Bu nedenle dairelerde en fazla 5 kişi konaklayabilmektedir.
Bir kişi aynı dönemde ancak bir oda için müracaatta bulunabilir. İkinci oda tahsisi talepleri boş dönemler için yapılabilecektir.
 
3-Değerlendirme:
Müracaat sayısı, tesisteki daire adedinden fazla olduğu takdirde kamp tahsisleri puanlama esaslarına göre yapılacaktır. Tesisten yararlanacaklara kamu kuruluşlarında geçen hizmet sürelerinin her yılı için 1 puan, eşleri için 10 puan, bakmakla yükümlü oldukları çocukları (öğrenci değilse 18 yaşını doldurmayanlar, öğrenci ise 25 yaşını doldurmayanlar) için 5 puan verilecektir. Verilen bu puanların toplamından;
a)Deniz Kıyısında görev yapanlardan 5 puan,
b)2014 yılında tesislerden yararlananlardan 20 puan,

c)2013 yılında tesislerden yararlananlardan 10 puan, 

ç) 2012 yılında tesislerden yararlananlardan 5 puan,

d)2011 yılında tesislerden yararlananlardan 4 puan,
Bu suretle puanlar hesaplanarak bir sıra cetveli hazırlanacak, puanların eşitliği halinde 5, 4, 3, 2, 1 'inci bölgelerde hizmet yapanlara bu sıraya göre öncelik tanınacaktır.

4- Dönemler:
Tesisten yararlanma süresi 7 gün olup, 2015 yılına ait dönemlerin başlangıç ve bitiş tarihleri aşağıda gösterilmiştir.

1. Dönem14/06/201521/06/2015 sabahına kadar.
2. Dönem21/06/201528/06/2015 sabahına kadar.
3. Dönem28/06/201505/07/2015 sabahına kadar.
4. Dönem05/07/201512/07/2015 sabahına kadar.
5. Dönem12/07/201519/07/2015 sabahına kadar.
6. Dönem19/07/201526/07/2015 sabahına kadar
7. Dönem26/07/201502/08/2015 sabahına kadar.
8. Dönem02/08/201509/08/2015 sabahına kadar.
9. Dönem09/08/201516/08/2015 sabahına kadar.
10. Dönem16/08/201523/08/2015 sabahına kadar.
11. Dönem23/08/201530/08/2015 sabahına kadar.

5- Ücretler:
Gökçeada Eğitim ve Dinlenme Tesislerinde kişi başına bir günlük yemek ve yatak ücretleri tam pansiyon olarak aşağıdaki şekilde belirtilmiştir. Konaklama bedelinin %60'ı yiyecek, %40'ı yatak bedelidir. (Buzdolabı, televizyon ücretleri yemek ve yatak ücretlerine dahil edilmiştir.)

DONEMLER

MENSUP

KAMU

MİSAFİR

1-2-11

57,50-TL KDV Dahil

70,00-TL

85,00-TL

3-4-5-6-7-8-9-10

62,50-TL KDV Dahil

78,00 -TL

93,00-TL

 
Tesisten yararlanacakların çocukları için, 1 Şubat 2012 tarihinden sonra doğanlar için konaklama bedeli alınmaz, bunlar için yemek istenilmesi halinde yemek bedelinin yarısı alınacaktır. 1 Şubat 2009 ile 1 Şubat 2012 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) doğanlar için ise (eğitim ve dinlenme tesislerinde yemek istenilip istenilmediğine bakılmaksızın) konaklama ve yemek bedelinin yarısı alınacaktır.
Bakanlık, Çanakkale Başsavcılığı veya tedarik gibi tesisin işletilmesiyle doğrudan ilişkili olarak yapılan resmi görüşmeler ve haberleşmeler dışında, tesiste kalanların yararlandıkları telefon, fax ve ınternet gibi hizmetlerin ücretleri yararlananlar tarafından tesisten ayrılmadan önce ödenecektir.


6-Tahsis ve Tesise Katılma:

Adına Kamp tahsisi yapılan mensuplar başvuru yaptıkları ekrana, kurum dışındaki ve emekli kişilerin tahsis bilgileri cep telefonlarına kısa mesaj şeklinde gönderilecektir. Adına kamp tahsisi yapılan kişilere ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. Bu nedenle başvuru fonmındaki iletişim bilgilerinin eksiksiz doldurulması önem arzetmektedir.
Kamptan, tahsis belgesinde isimleri yazılı olanların yerine başkası faydalandırılmayacaktır. Tesise katılımları uygun görülenler Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Kamp Yönergesinde yer alan kurallar ile tesis müdürlüğünce hazırlanacak günlük programa uyacaklardır.
Kamp dönemlerinin giriş saatleri 17.00 (Kampa saat 12.00'de giriş yapılacağından öğlen yemeği verilecektir. Ancak odalara temizlik bitince girilecektir.), çıkış saatleri ise 10.00 olup, kamp dönemleri sonunda tesislerde sayım, onarım ve temzilik işleri yapıldığından, kampın başlangıç tarih ve saatinden önce gelenler odalara alınmayacaktır. Dönemler sonunda kamptan ayrılış saatine de titizlikle uyulacaktır.
Gökçeada tesislerine ulaşım, Çanakkale ve Eceabat Kabatepe iskelesinden feribotla sağlanmaktadır. Yaz döneminde feribot seferlerinin kalkış ve dönüş saatlerinde değişiklik yapıldığından, seferlere ilişkin tarifenin kamp dönemlerinden önce tesisten öğrenilmesi gerekmektedir.


7-Avans ve Para iadesi:

Kamp dönemleri için tespit edilen tarifenin %20'si müracaat sırasında avans olarak alınacağı için kampa katılamayacaklarını devrenin başlayacağı tarihten 7 gün önce idari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına dilekçe ile bildirmeleri halinde avansları (formda bildirilen hesaba) aynen iade edilecektir. Geçerli bir mazereti olmaksızın bu süreden sonra vazgeçtiklerini bildirenlere hergün için avansın %5'i oranında kesinti yapılmak suretiyle avansları iade edilecektir. Kamp döneminin başladığı güne kadar vazgeçtiklerini bildirmeyenlerin ise avansları iade edilmeyerek gelir kaydedilecektir.
Kamp döneminde meydana gelen hastalık, ölüm veya göreve çağırılma gibi kendi iradesi dışında meydana gelen durumlar nedeniyle kamptan erken ayrılmak zorunda kalanların, mazeretlerini bildiren belgeyi (rapor, ölüm belgesi, göreve çağrılma belgesi vb.) bir dilekçe ekinde idari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına göndermeleri halinde para iadesi yapılacaktır.
 
Ayrıca Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan kamu sosyal tesislerine ilişkin tebliğ hükümlerine uyulacaktır. 


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET