gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KAMU TESİSLERİNDE YAZ TATİLİ İÇİN TARİFELER

Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri, kamu bankaları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufunda bulunan eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane ve benzeri sosyal ve destek amaçlı tesislerden dinlenme amacıyla veya diğer amaçlarla yararlanacaklardan alınacak yemek, konaklama ve diğer hizmet bedelleri tespit edilmiştir.

24 Mayıs 2011 Salı 17:21
Kamu Tesislerinde Yaz Tatili İçin Tarifeler

GÜNCELLENMİŞ  2016 FİYATLARI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR
I - DİNLENME TESİSLERİ

(1) Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesislerinden yararlanacak kurum personelinden 2016 yılında alınacak en az bedeller, tesislerin bu Tebliğ ekinde belirtilen özellikleri göz önünde bulundurularak aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

a) Ekte sayılan özelliklerden onbeş ve daha fazlasını taşıyan tesislerde kişi başına günlük 15,90 TL yemek ve 6,25 TL (1 Temmuz - 15 Ağustos döneminde 8,30 TL) konaklama bedeli,

b) Ekte sayılan özelliklerden en az oniki ve en fazla ondört tanesini taşıyan tesislerde kişi başına günlük 13,65 TL yemek ve 5,45 TL (1 Temmuz - 15 Ağustos döneminde 7,05 TL) konaklama bedeli,

c) Ekte sayılan özelliklerin oniki tanesinden daha azı bulunan tesislerde kişi başına günlük 10,80 TL yemek ve 4,55 TL (1 Temmuz - 15 Ağustos döneminde 6,70 TL) konaklama bedeli,

alınır.

(2) Konut veya bağımsız bölümde; buzdolabı bulunanlarda günlük en az 2,25 TL, televizyon bulunanlarda günlük en az 2,46 TL ve klima bulunanlarda günlük en az 3,42 TL, konut başına ilave bedel alınır.


II - MİSAFİRHANELER

(1) Misafirhanelerden yararlanan kurum personelinden kişi başına her gece için en az 8,30 TL alınır. İdarelerce, verilen hizmetin özelliği, maliyeti ve standardın üzerinde olması, odadaki yatak sayısı gibi hususlar dikkate alınarak daha yüksek konaklama bedeli tespit edilebilir.

(2) Misafirhanelerden yararlanacak geçici görevli kamu personelinden alınacak konaklama bedeli, geçici görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin %50 artırımlı miktarının tamamını, daha sonraki günler için ise artırımsız gündeliklerinin 1/2’sini, geçici görevli denetim elemanlarından alınacak konaklama bedeli ise yurtiçi gündeliklerinin %50 artırımlı miktarının tamamını geçemez.

(3) Misafirhanelerden yararlanan geçici görevli personel hangi kamu kurumunda çalışırsa çalışsın hepsine aynı tarife uygulanır.

(4) Diğer sosyal tesislerden yararlandırılan geçici görevli kamu personeli ile geçici görevli denetim elemanlarından alınacak konaklama bedeli hakkında da yukarıdaki hükümler uygulanır.

(5) Her ne ad altında ve sürede olursa olsun (kiralanmış olan yerler dahil) kurumun tasarrufunda olan yerlerde personelin konaklaması halinde (lojman olarak tahsis edilenler hariç), bu yerler de misafirhane kapsamında değerlendirilir.


Diğer sosyal tesislerden yararlandırılan geçici görevli kamu personeli ile geçici görevli denetim elemanlarından alınacak konaklama bedeli hakkında da yukarıdaki hükümler uygulanır.

3 - Her ne ad altında ve sürede olursa olsun (kiralanmış olan yerler dahil) kurumun tasarrufunda olan yerlerde personelin konaklaması halinde (lojman olarak tahsis edilenler hariç), bu yerler de “Misafirhane” kapsamında değerlendirilecektir.

Eğitim ve dinlenme tesisleri ile misafirhanelerden (a) ve (b) fıkrasında yer alanların dışında yararlandırılanlara kurum personeli için belirlenen tarifenin en az % 50 fazlası uygulanır. Ancak, tesislerden yararlanmada öncelik; o kurum personeli ve emeklisi ile bunların eşleri, üstsoy ve altsoylarına verilir.

Sözkonusu tesislerde, 1 Şubat 2012 tarihinden sonra doğan çocuklar için konaklama bedeli alınmaz. Bunlar için yemek istenilmesi halinde yemek bedelinin yarısı alınır. 1 Şubat 2009 ile 1 Şubat 2012 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) doğan çocuklar için ise (eğitim ve dinlenme tesislerinde yemek istenilip istenilmediğine bakılmaksızın) konaklama ve yemek bedelinin yarısı alınır.

Bir kurum veya kuruluşun bağlı ve ilgili kuruluşlarına ait eğitim ve dinlenme tesisleri ile misafirhanelerinden yararlandırılan o kurum ve kuruluşun personeli ve emeklisi ile bunların eşleri, üstsoy ve altsoylarına, bağlı ve ilgili kuruluş personeli için belirlenen tarife uygulanabilir.


Ek – 1 EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİNİN ÖZELLİKLERİ

 

Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesislerinde bulunabilecek özellikler aşağıda belirtilmiştir.

1 - Tesisin deniz, göl, akarsu kenarında veya kış sporlarına elverişli yerler ile termal alanlarda olması

2 - Konut veya bağımsız bölümünde tuvalet ve banyo

3 - Sıcak su

4 - Havalandırma tesisatı

5 - Konut veya bağımsız bölümünde telefon

6 - Salonlarda ve konut veya bağımsız bölümlerde müzik yayını

7 - Mutfak ve lokanta

8 - Konut veya bağımsız bölümün içinde mutfak mekanı

9 - Dinlenme ve oyun salonu

10 - Çay bahçesi

11 - Asansör

12 - Diskotek

13 - Çocuk bahçesi

14 - Spor alanları

15 - Revir

16 - Plaj

17 - Güneşlenme yerleri ve teçhizatı

18 - Otopark (en az 20 araçlık)

19 - Yüzme havuzu

20 - Hamam

21 - Sauna


emekliler hakkinda

fadimana gůneş
26 Mayıs 2015 Salı 19:10

Yukarda belirtilen tatil bildirgesinde emekliler le ilgili birsey yazilmamiş nereye müracat edilecek..yatak ucreti calisanlarla aynimi her dönem yazabilecekmi.. .bilgi verirseniz memnun olurum

4 Beğendim
3 Beğenmedim
 
Yanıtla
TÜM YORUMLARI GÖRÜNTÜLE

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET