gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ SINAVINDA TARIM İL MÜDÜRLÜKLERİNDE YAPILACAK İŞLEMLER

13 HAZİRAN TARİHLİ BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİ VEYA TOPTANCILIK SINAVINDA İL MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER

06 Nisan 2015 Pazartesi 22:26
BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ SINAVINDA  TARIM İL MÜDÜRLÜKLERİNDE YAPILACAK İŞLEMLER

Kamudan Haberler, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

SINAV TAKVİMİ VE SINAV UYGULAMASI SÜRECİNDE;


1- Bitki Koruma Ürünleri Bayi veya Toptancı İzin Belgesi almak için sınava girecek adaylar, 24 Nisan 2015 tarihine kadar aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle Müdürlüğünüze müracaat edeceklerdir. - Diploma veya Mezuniyet Belgesinin kurumca onaylı sureti, - Transkript (Sadece Teknikerler için bitki sağlığı ile ilgili dersi aldığını gösteren) - T.C. Kimlik Numarası  - 2 adet vesikalık fotoğraf  

2- Sınav ile ilgili bilgilendirme amaçlı hazırlanan Sınav Uygulama Duyurusunun 27/04/2015 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanacağı adaylara duyurulacaktır.  

3- Müdürlüğünüzce başvuruları kabul edilen adayların Adı Soyadı ve Unvanı bilgilerini içeren listeyi, excell formatında büyük harflerle olmak üzere, her bir bilgi başlığı ayrı bir hücreye gelecek şekilde hasanyilmaz.dursun@tarim.gov.tr ve osman.ari@tarim.gov.tr  adreslerine elektronik ortamda ve yazı ile 30 Nisan 2015 tarihinde Bakanlığımızda olacak şekilde gönderilecektir.  

4- Müdürlüğünüzce başvurusu kabul edilen adayların; 60 TL ( Altmış TL ) sınav ücretini Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile aday kendi T.C. Kimlik Numarasını belirtmek suretiyle 04/05/2015 - 15/05/2015 tarihleri arasında yatırmaları gerektiği adaylara duyurulacaktır.          

5- Sınav ücretini yatıran her adayın, 04/05/2015 - 15/05/2015 tarihleri arasında www.meb.gov.tr internet adresine girmek suretiyle sınav başvurusunu yapacağı hususu adaylara duyurulacaktır.         
Ayrıca; a) 24 Nisan 2015 tarihine kadar Müdürlüklerinize gerekli belgelerle başvurularını yapan adayların, 04/05/2015 - 15/05/2015 tarihleri arasında www.meb.gov.tr adresinden yapacakları başvurunun, sınava girişe esas başvurunun olacağı,  
b) Adayların www.meb.gov.tr adresinden yapacakları başvuruda girilmesi gerekli tüm bilgileri doğru ve eksiksiz girmelerinin gerektiği,   
c) Adayın başvurusu sırasında girdiği bilgilerde hata olması veya başvurusunu süresi içerisinde yapmaması durumunda, tüm sorumluluğun adayda olacağı ve bu durumdaki aday/adayların sınava alınmayacağı,  
ç) Adaylar tarafından başvuru sırasında girilen bilgilerin, 25/05/2015 - 05/06/2015 tarihleri arasında Müdürlüğünüz tarafından Sınav Giriş Belgesinin onaylanması aşamasında kontrol edileceği, başvuru bilgilerinde eksik ve hata olan adayların Sınav Giriş Belgelerinin Müdürlüğünüz tarafından onaylanmayacağı, bu durumda olan adayların sınava girmelerinin mümkün olmayacağı, adaylara duyurulacaktır.  


6- Sınava başvuranlar arasında sınav öncesinde ve sınav anında ÖDSGM tarafından tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir özür durumuna sahip olan aday/adaylar var ise, adaya ait sağlık kurulu raporunun, özürlü kimlik kartının kurum onaylı örneği veya adayın özür durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinin herhangi birini bir nüsha halinde  Müdürlüğünüze teslim etmesi, aday tarafından elektronik başvuru ekranından ‘özür durumu’ ve ‘almak istediği hizmet’ ile ilgili uygun olan kutucukların işaretlenmesi gerektiği adaylara duyurulacaktır. Beyan edilen özür durumunun doğruluğundan başvuru yapan adayın, raporun geçerliliğinden ise ilgili kurumun sorumlu olacağı adaylara duyurulacaktır.          


7- Adayların sınava girecekleri yerleri, sınavın yapılacağı bina ve salonları belirten sınav giriş belgesinin, 25/05/2015 - 05/06/2015 tarihleri arasında www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanacağı ve ayrıca 25/05/2015 - 05/06/2015 tarihleri arasında Sınav Giriş Belgesinin adaylar tarafından www.meb.gov.tr internet adresinden alınacağı ve fotoğraf yapıştırılarak GTHB-GKGM veya GTHB İl Müdürlüklerine onaylatılması hususu adaylara duyurulacaktır.          


8- Sınav giriş belgesini www.meb.gov.tr  adresinden alan adayların, sınav giriş belgelerini onaylatmaları için 25/05/2015 - 05/06/2015  tarihleri arasında Müdürlüğünüze başvurmaları gerektiği adaylara duyurulacaktır.   


9-  Söz konusu Sınav Giriş Belgelerine adayın fotoğrafı yapıştırılacak ve Müdürlüğünüzce onaylanarak adaya teslim edilecektir.  
 Müdürlüğünüzce Sınav Giriş Belgesinin onaylanması aşamasında, adayların  başvuru evrakları ile adayların başvuru aşamasında girdikleri bilgiler kontrol edilecek, başvuru bilgilerinde eksik ve yanlışlık olan adayların Sınav Giriş Belgeleri onaylanmayacak ve bu durumdaki adayların sınava girmeleri mümkün olmayacaktır.  
 
9- Adayların sınava girerken; fotoğraflı sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden herhangi birini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerektiği hususu adaylara duyurulacaktır.  
 
10- GTHB-GKGM ve Müdürlüğünüzce onaylanmamış sınava giriş belgesi ile sınava gelen adayların sınava alınmayacağı adaylara duyurulacaktır.   

11- Adaylar; sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde  GKGM’ne yapabilecekleri ve GKGM’ne gelen evrak kayıt tarihinin geçerli olacağı adaylara duyurulacaktır. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazların, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde GKGM’ne yapılacağı adaylara duyurulacaktır. GKGM, bu itirazları ÖDSGM’ne göndereceği, ÖDSGM’nin bu itirazları 


10 (on) gün içerisinde inceleyip sonuçlandırarak GKGM’ne bildireceği, ÖDSGM’ne gelen evrak kayıt tarihinin geçerli olacağı adaylara duyurulacaktır.            


Adayların, itiraz başvurularını Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 20 TL (Yirmi Türk Lirası KDV Dahil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve itiraz konusunun ve iletişim adreslerinin açıkça yazılı olduğu dilekçe ile yapacakları duyurulacaktır. Ayrıca süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T. C. kimlik numarası, imza, adres ve banka dekontu olmayan dilekçeler ile yapılan itirazların dikkate alınmayacağı ile itirazlara ilişkin yukarıda belirtilen hususlar adaylara duyurulacaktır.  


12-  Sınav takvimi ve uygulaması hakkında yukarıda belirtilen talimattaki hükümlere uymayan adayların, Sınav başvurularının kabul edilmesi, sınava alınması veya sınav sonuçlarının değerlendirilmesinin mümkün olmayacağı adaylara duyurulacaktır.   

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET