gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DEVLET SU İŞLERİNE İŞ BAŞVURULARI VE STAJ İMKANI

Devlet Su İşlerine alınacak personel ve staj yapacaklar aşağıdaki usul ve esaslarda başvuru yapmakta ve kabul edilmektedir. DSİ'de çalışmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken konular aşağıdadır.

02 Eylül 2014 Salı 07:21
DEVLET SU İŞLERİNE İŞ BAŞVURULARI VE STAJ İMKANI

İŞ BAŞVURULARI

Devlet Su İşleri Kurumuna istihdam edilecek personelin unvanı, yıllık yatırım programımız , boş kadro sayımız dikkate alınarak belirlenmektedir.


05.07.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlerine İlk defa Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte yapılan düzenleme ile DSİ Mühendis kadrolarına yapılacak ilk defa atamalar, ÖSYM tarafından yapılan merkezi atama sisteminin dışına çıkarılmıştır. Mühendis kadrolarına yapılacak olan atamalar için DSİ giriş sınavı yapılacaktır. Giriş Sınavına KPSS puanı esas alınarak, işe alınacak personel sayısının üç katı kadar aday çağrılacaktır.


Mühendis alımı sınavı yapılacağı zaman sınavla ilgili usul- şekil, içerik , yer, tarih vb. tüm bilgiler duyurulmaktadır.


Mühendis hariç diğer memur kadrolarına yerleştirmeler ÖSYM tarafından yapılacak olup 2014/2 atamalarında DSİ personel talebinde bulunmaktadır. 


Ayrıca, işçi kadrolarına yerleştirmeler İŞ-KUR marifetiyle yapılmakta olup İŞ-KUR’un internet sitesinin takip edilmesi gerekmektedir.


STAJ BAŞVURULARI

DSİ, her yıl 01-31 Mayıs tarihleri arasında müracaat eden öğrencilere birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen staj süreleri ve kontenjanları çerçevesinde, DSİ merkez ünitelerinde “Büro Stajı, Bölge Müdürlüklerimizde ise “Büro” ve “Şantiye Stajı” için imkan sağlanmaktadır.


Üniversite Stajı yapmak üzere başvuran öğrencilerden,
1-Öğrencilerin öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumundan alacakları öğrenim gördükleri bölüm, staj süresi ile İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası prim giderlerinin üniversite tarafından karşılanacağını belirten resmi yazı,
2- T.C. Kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanının arkalı önlü fotokopisi,
3 –Staj Başvuru Formu (İlgili Birimden temin edilecek) istenilmektedir.
Öğrencilerin 01-31 Mayıs tarihleri arasında “Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No:16 Çankaya/Ankara” adresine, Bölge Müdürlüklerinde staj yapmak isteyenlerin ise “Bölge Müdürlüklerine şahsen yukarıdaki belgeler ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
Meslek Lisesi Kısa Dönem Stajı yapmak üzere başvuran öğrencilerden,
1-Öğrencilerin öğrenim gördükleri okul müdürlüklerinden alacakları öğrenim gördükleri bölüm, staj süresi ile İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası prim giderlerinin okul tarafından karşılanacağını belirten resmi yazı,
2- T.C. Kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanının arkalı önlü fotokopisi,
3 –Staj Başvuru Formu (İlgili Birimden temin edilecek) ,
4- Öğrencinin velisinden alınan staj talep dilekçesi istenilmektedir.
Öğrencilerin 01-31 Mayıs tarihleri arasında “Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No:16 Çankaya/Ankara” adresine, Bölge Müdürlüklerinde staj yapmak isteyenlerin ise “Bölge Müdürlüklerine şahsen yukarıdaki belgeler ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Staj Taleplerinin Değerlendirilmesi

1-DSİ birimlerinin çalışma programı ve staj için başvurulan alanın DSİ görev alanına uygunluğu doğrultusunda staj başvuruları değerlendirilerek Genel Müdürlük Makamından alınan “Olur” ile staj başvurularına ilişkin süreç sonuçlandırılmaktadır.
2-DSİ'de Staj yapması uygun görülen öğrencilerin durumu öğrenim gördükleri yüksek öğretim kurumuna / okula yazı ile bildirilmektedir. Bölge Müdürlüklerine yapılan staj başvuruları ilgili Bölge Müdürlüğünce değerlendirilerek sonuçlandırılmaktadır.

Not: İstenilen belgelerin eksik ya da hatalı olması veya başvuru formunun eksik ya da yanlış beyanlarla doldurulduğunun anlaşılması durumunda yapılan başvurular dikkate alınmaz ve bu durum ilgiliye bildirilir.

K:DSİ

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET