gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ELEKTRONİK VATANDAŞLIK KARTINA GEÇİŞTE YOL ARANIYOR

Merkezi Model ve Dağıtık Model arasında yol arayan proje uygulayıcıları sosyal taraflardan görüş alıyor.

10 Şubat 2011 Perşembe 23:34
Elektronik vatandaşlık kartına geçişte yol aranıyor

Kâğıt nüfus cüzdanlarından elektronik vatandaşlık kartına geçişte yapılacak değiştirme işleminin nasıl ve hangi yöntemlerle yapılacağı konusu araştırılıyor. Elektronik vatandaşlık kartının, hizmet sunan kurum ve kuruluşlar açısından işlemleri kolaylaştırıcı ve bilgi ulaşımı açısından güvenilir olacaktır.
Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Hayrettin Güngör imzasıyla belediyelere gönderdiği yazı ile elektronik karta geçiş süreci hakkında görüş ve önerileri istedi.
Bu yazıda;
Biyometrik elektronik vatandaşlık kartının ülke çapında yaygınlaştırılması amacıyla Devlet Planlama Teşkilatı tarafından iki uygulama modeli öngörülmüştür; Bu modeller, Merkezi Model ve Dağıtık Model olarak adlandırılmaktadır.
Merkezi modelde; vatandaşlar ilçe nüfus müdürlüklerine kimlik kartı almak üzere başvurarak biyometrik verilerini verecek, bu bilgiler merkezi kart kişiselleştirme birimine iletilecek, merkezde kişiselleştirilen kart, başvurunun yapıldığı ilçe nüfus müdürlüğüne gönderilerek orada sahibine teslim edilecek veya posta ile sahibine ulaştırılacaktır. Bu durumda, kartın kişiselleştirilmesinin başvurunun yapıldığı ilçe nüfus müdürlüğünde değil de merkezi bir birimde yapılıyor olması nedeniyle, kimlik kartı başvurusu ile kartın sahibine teslimi arasında belirli bir süre geçecektir. Bu sürenin, kimlik kartı sahibinin yaşadığı yere bağlı olarak, 3-7 gün arasında olabileceği öngörülmüştür.
Dağıtık modelde ise; vatandaşlar ilçe nüfus müdürlüklerine kimlik kartı almak üzere başvurarak biyometrik verilerini verecek, kart başvurusu sırasında ilçe nüfus müdürlüğünde kişiselleştirilecek ve sahibine teslim edilecektir.
 Merkezi model ile yapılacak yaygınlaştırmanın ilk yatırım maliyeti dağıtık modele göre daha düşük olup idari ve teknik açıdan da bu yöntemin uygulanması daha kolaydır. Bununla birlikte, yaygınlaştırma için merkezi model kullanıldığında, kimlik kartının çalınması, kaybedilmesi, yenilenmesi gibi yeni kimlik kartı üretilmesinin gerekli olduğu durumlarda yeni kimlik kartının sahibine teslim edilmesi için gerekecek olan sürede, kart sahibinin elektronik kart kullanımını gerektirecek hizmetlerden faydalanamayacağı görülmektedir. Bu süre içerisinde vatandaşa verilecek olan geçici kimlik belgesinin taklit ve tahrife açık olması durumunda da vatandaşın kötü niyetle yapacağı işlemlerde kurumların zor durumda kalabileceği, usulsüzlük ve kaçaklara yol açabilecektir. Bu sorunların dağıtık modelde ortaya çıkmayacağı ancak bu modelin uygulanmasının merkezi modele göre daha maliyetli ve işletiminin zor olacağı, merkezi modelin de güvenlik doğrulaması açısından dağıtık modele göre daha sağlıklı olacağı öngörülmektedir.
Merkezi modelin uygulanması durumunda kimliğini çeşitli sebeplerle elinde bulunduramayan vatandaşın belediye nezdinde ne tür işlemlerinin sekteye uğrayacağı, yeni kimlik kartının gelmesini beklediği süreçte belediyeden hangi hizmetleri alamayacağı, belediyelerimizin hizmet sunumu bakımından hangi modelin daha uygun olacağı hususundaki görüşlerinizi tespit etmek üzere doldurulacak anketin  en geç 01.11.2010 tarihine kadar Belediyeler Birliğine gönderilmesini istenmektedir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET