gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MÜZE ARAŞTIRMACILAR KÜTÜPHANECİ VE FOLKLAR ARAŞTIRMACILARI TEKNİK HİZMETLER SINIFINA ATANDI

Müze araştırmacılarının, Kütüphanecilerin ve Folklar araştırmacılarının hizmet sınıfı toplu olarak değişti. Yapılan düzenlemeyle bu unvanlarda yer alanların kadrolarının hizmet sınıfı toplu olarak "Teknik Hizmetler Sınıfı" olarak değiştirilmiştir.

20 Eylül 2011 Salı 18:51
Müze araştırmacılar Kütüphaneci ve Folklar araştırmacıları Teknik Hizmetler Sınıfına Atandı

Müze araştırmacılarının, Kütüphanecilerin ve Folklar araştırmacılarının hizmet sınıfı toplu olarak değişti. 

4 Temmuz 2011 tarih ve 27984 sayılı mükerrer Resmi Gazetede, 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yayımlandı. Yayımlanan kararnamenin ek maddelerinde ise birden çok kanunda değişiklik yapıldı. Yapılan değişikliklerden birisi ise Folklor Araştırmacısı, Müze Araştırmacısı, Kütüphaneci, Arşivci, Kitap Patologu ve Sosyolog unvanlı kadroların hizmet sınıfına ilişkindir. Yapılan düzenlemeyle bu unvanlarda yer alanların kadrolarının hizmet sınıfı toplu olarak "Teknik Hizmetler Sınıfı" olarak değiştirilmiştir.


4 Temmuz 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 644 sayılı KHK ile bu sorun aşılmıştır. KHK'nın "Atıflar, yürürlükten kaldırılan ve değiştirilen hükümler " başlıklı 37. maddesinde yer alan hüküm şu şekildedir:
"(21) 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin kurumlara ait bölümlerinde yer alan Folklor Araştırmacısı, Müze Araştırmacısı, Kütüphaneci, Arşivci, Kitap Patologu ve Sosyolog unvanlı kadroların sınıfı Teknik Hizmetler Sınıfı olarak değiştirilmiştir."


Bilindiği gibi;
23 Eylül 2008 Tarih ve 27006 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2008/14094 sayılı Bakanlar Kurulunun Kararında Müze Araştırmacıları “Üniversitelerin Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Sanat Tarihi, Arkeoloji, Antropoloji, Etnoloji, Hititoloji, Sümeroloji ve Klasik Filoloji (Latin Dili ve Edebiyatı, Yunan Dili ve Edebiyatı) bölüm ve/veya anabilim dallarından mezun olanlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin Ortak Hükümler bölümünün (A/4) numaralı bendi kapsamına alınmıştır”hükmü ile Teknik Hizmetler Sınıfına alınmıştı.


10 Aralık 2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeyle, 657 sayılı Kanunda değişiklik yapılmış ve "Folklor araştırmacısı, kütüphaneci, arşivci, kitap patologu ve sosyolog unvanları", 657'deki Teknik Hizmetler Sınıfına alınmıştı.


Ancak bu düzenlemeler tek başına yeterli değildi. Bu düzenlemelerden sonrasında her kurumun kadrosunda yer alan bu unvanların hizmet sınıflarının Bakanlar Kurulu Kararıyla THS olarak değiştirilmesi gerekmekteydi. Bu düzenlemeyle bu sorunda artık ortadan kalmış oldu.

Kültür Memur Sen

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET